Vårdföretagarbloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresse­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete.

Remeo blev ”Årets innovatör”

Av Karin Liljeblad, 24 Nov 2016
effektivitet · Grant Thornton · innovation · Kvalitet · nytänkande · privat driven vård · Remeo

Revisionsföretaget Grant Thornton delade igår kväll ut priset ”Årets innovatör”. Vinnare till utmärkelsen blev privat drivna Remeokliniken. Stort grattis till Kajsa Giesecke och hennes medarbetare hos Remeo!

Stora brister i vården ur ett patientperspektiv

Av Karin Liljeblad, 18 Nov 2016
kontinuitet · Patientlagen · Patientnöjdhet · patientperspektiv · privat driven vård · tillgänglighet · Vårdanalys

Den svenska sjukvården ligger i botten när det gäller flera aspekter som är viktiga för patienten. Det visar en aktuell internationell jämförelse av hur patienterna upplever vården. Resultaten bör leda till eftertanke hos landets sjukvårdspolitiker. Den privat drivna vården kan och vill bidra.

Forskare sågar Reepalus slutsatser

Av Håkan Tenelius, 18 Nov 2016
forskning · Ilmar Reepalu · välfärd · Välfärdsutredningen

Den statliga utredaren Ilmar Reepalus slutsatser om ”övervinster” i välfärden och förslag till vinstreglering väcker stark kritik från forskarhåll. Har det någonsin hänt tidigare att tre olika forskare, vars analyser en statlig utredning baserar sig på, sågar utredningens slutsatser?

Alla vårdgivare ska driva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Av Håkan Tenelius, 16 Nov 2016
DN · IVO · Lex Maria

DN jämför i en artikel antalet Lex Maria-anmälningar och inkomna patientklagomål till IVO och menar utifrån denna jämförelse att det är en underrapportering av allvarliga vårdskador från privata vårdgivare i sjukvården. Men dessa siffror är vanskliga att sätta i relation till varandra.

Vi är alla ägare till vårdens och omsorgens ”jättar”

Av Håkan Tenelius, 04 Nov 2016
Kooperativ · Pensionsfonder · riskkapital

Under rubriken ”Hur stora får vinsterna vara” samlar tidningen Kommunalarbetaren ett antal röster kring den pågående vinstdebatten. Ambitionen med artikeln är att försöka summera de olika åskådningarna men även presentera fakta som kan vara viktigt för läsaren.

Slå ett slag för den gemensamma välfärden – låt oss sprida LOV till fler

Av Håkan Tenelius, 28 Okt 2016
40-talister · Kommunal · LOV

Anna Werkelin Ahlin, utredare på Kommunal, skriver på Kommunals blogg om generationen 40-talister. I den här generationen, som är både resursstark och högljudd, tycker hon sig skönja en begynnande urholkning av den gemensamma välfärden.

 

Detta kommer debatten att handla om

Av Fredrik Borelius, 28 Okt 2016
Personlig assistans · riksdagen · vinster i välfärden

Det var länge sedan ett ämne diskuterades så flitigt i media som personlig assistans. En snabb sökning på internet resulterar i cirka 14 500 nyheter kring ämnet de senaste åren. De flesta är kritiska mot de försämringar som nu genomförs. Hoten mot LSS-reformen är många och dessvärre så även de felaktiga siffror som florerar.

Nöjda äldre, en bild som sällan kommer fram i media

Av Anders Manell, 19 Okt 2016
äldreboende · hemtjänst · socialstyrelsen

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. Det slår Socialstyrelsen fast i brukarundersökningen för 2016 som presenterades i veckan. Där har 135 000 äldre svarat på frågor om hur nöjd man är med sin äldreomsorg. Det är glädjande att äldreomsorgen inte alls är så dålig som skandalrubrikerna i media ofta vill påskina, tvärtom är detta ett bra tillfälle att påminnas om att vi ska vara stolta över alla de fantastiska insatser som görs varje dag.

Vårdvalet utmålas felaktigt som boven i dramat

Av Karin Liljeblad, 18 Okt 2016
arbetssituation · Dagens Arena · vårdpersonal · Vårdval

Zina Al-Delwany utmålar hos Dagens Arena felaktigt vårdvalet som orsaken till en stressig arbetssituation i sjukvården. Men det är inte genom strypta vårdval och färre arbetsgivare som vi får en bättre arbetssituation i hälso- och sjukvården. Tvärtom. De privata vårdgivarna bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården, till gagn för såväl patienter som medarbetare.

Stort intresse för kartläggning av de ekonomiska underskotten i vårdvalen

Av Karin Liljeblad, 06 Okt 2016
lika villkor · primärvård · underskottsfinansiering · Vårdval

Många sjukvårdspolitiker på plats när vi redovisade vår kartläggning av det ekonomiska resultaten i den landstingsdrivna primärvården. I tre av fyra landsting gick den egna regin med underskott 2015. Det tyder på obalans mellan uppdrag och ersättning i vårdvalen och gör att förutsättningarna för privat drivna och offentliga vårdcentraler att ge god vård till patienterna inte längre är lika. Förhoppningen är att vår rapport kan bidra till en diskussion i landstingen om styrningen av primärvården. För vägen till en starkare primärvård går via vårdvalet.