Tack Mattias och Mikael


Av Katarina Storm Åsell, 11 Okt 2011

Idag känner vi som är engagerade i vård och omsorg oss lite extra stolta över att vara svenskar. Mattias Nilsson och Mikael Eriksson har tagit silver i omsorg efter fem hårda deltävlingar i yrkes-VM i London och har visat på yrkesstoltheten som finns inom omsorgen. Silvret delas med Finland. På första plats kom Singapore.

Att Sverige placerar sig så här högt i en omfattande internationell tävling ger en tydlig fingervisning om att kompetensen inom svensk omsorg håller hög standard. Men samtidigt vet vi att vi har stora utmaningar med den framtida kompetensförsörjningen.

Yrkes VM (World Skills London 2011) är världens största tävling efter OS och fotbolls-VM. Över 145 000 människor är på plats och följer de olika grenarna. 950 deltagare under 23 år, från 51 länder tävlar i 45 olika yrkeskategorier. Mattias och Mikael gjorde en strålande insats vad gäller det rent medicinska kunnandet. De fick också mycket beröm för sitt bemötande av patienter och anhöriga. Det är just bemötandet, den sociala biten som en del av yrkesskickligheten, som skiljer omsorgsgrenen från de andra grenarna och gjort det till en publikfavorit under yrkes-VM.

Omsorgsgrenen innehöll fem deltävlingar. Dessa handlade bland annat om ”Mrs. Miller” som med lunginflammation och efter fall i hemmet behövde omhändertagande. En annan kvinna fick kunskap om hur viktigt det är att hon sköter sin diabetes och hur man gör för att mäta blodsockret och i en av de avslutande deltävlingarna fick ”Mr.Lynch”, en äldre man med stomi veta hur han ska sköta detta, hur kosten påverkar stomin och hur han trots den kan leva ett vanligt liv som alla andra.

Mattias och Mikael är ett fantastiskt föredöme för svenska ungdomar och det känns roligt att få se dem tävla och att få skriva dessa positiva rader i ett ämne som dessvärre ofta beskrivs i mer negativa termer. Antalet sökande till gymnasiets vård – och omsorgsutbildning som Mattias och Mikael har studerat på har minskat dramatiskt. I en rapport framtagen av Kommunal kan vi se att läsåret 1980/1981 sökte 18 281 behöriga elever i första hand till linjen, men bara de mest motiverade 4 838 sökandena antogs. Läsåret 2009/2010 var antalet sökte till utbildningen enbart 3 041, men under oktober månad samma år fanns 3 404 intagna, vilket visar att studieplatserna var fler än antalet förstahandssökande. 

I skenet av den demografiska utvecklingen är detta självklart extra dramatisk. Frågan är bara var vi ska söka orsakerna?

Självklart spelar löner och arbetsförhållanden in, men i grunden tror jag att det finns tre områden som bör belysas mer.

1. Det faktum att vi får fler utförare inom vård och omsorg kommer att innebära en positiv utveckling för de som arbetar där. Det finns flera undersökningar som visar att anställda hos privata vårdgivare är mer nöjda med sina arbetsförhållanden än anställda i det offentliga. Fler arbetsgivare innebär fler karriärmöjligheter. Dessutom ökar möjligheten att starta eget yrkets attraktionskraft.

2. Under VM i London blev det en del uppståndelse att det var två killar som tävlade för Sverige, vilket bekräftar det gamla synsättet att det inte är tillräckligt macho för killar att arbeta med vård och omsorg. Ekot hade i helgen ett inslag under vinjetten ”De är rädda att för att bli retade om de söker jobb i vården”. Karolinska Institutet tar ett annorlunda grepp och samarbetar med AIK i ett jämställdhetsprojekt. Unga spelare har intervjuats om manlighet och utbildningsval.

– Det bekräftade väl lite den tesen vi hade, att det påverkar unga i vilken miljö man befinner sig i från början. Inte sagt att just AIK skiljer ut sig från resten av samhället. Men det visar sig att synen på manlighet påverkar vilken utbildningsval man gör, säger Sofia B Karlsson som är projektledare och författare.

Detta är egentligen ganska obegripligt. Synen på manlighet har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Moderna, mogna män är omhändertagande, förstående, lyhörda och delar på den praktiska bördan. Det borde vara fullkomligt självklart att den moderna manligheten passar i vård och omsorg.

3. Det är i grunden svårt att förstå det låga intresset bland både killar och tjejer för att arbeta inom vård och omsorg. Synen på yrket och den låga statusen. Var kommer det ifrån? I Sverige har samhället en syn på äldre som en börda, en kostnad. Det borde vara oerhört fint att vara med och se till att våra äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning får den omvårdnad, bemötande och det medicinska kunnande de behöver.  

Efter att ha sett Mattias och Mikael hantera så många olika situationer, med så många olika medicinska moment, utan att en sekund glömma bort att vara lyhörda gentemot brukaren eller patienten, kan man inte annat än imponeras. Ett kvalificerat arbete som få.

När Mattias och Mikael medverkade i Vårdföretagarnas och Kommunals gemensamma seminarium i Almedalen ”Hur gör vi äldreomsorgen attraktiv som arbetsplats” sa Mattias om att unga tvekar inför jobb i äldreomsorgen. ”Det som syns i medier är sällan det positiva, bara när saker gått snett, exempelvis om patienter utsatts för vanvård. Vi måste visa att det är ett kul och givande jobb.”

Tack Mattias och Mikael för att ni sätter ljus på detta viktiga område. Nu måste vi alla ta ett gemensamt ansvar för att lyfta fram vård och omsorg som det framtidsyrke det faktist är.