LOV – inte bara guld och gröna skogar

·
Av Katrin Östman, 17 Okt 2011

Vårdföretagarna presenterade i veckan rapporten Konkurrens på lika villkor – erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen tillsammans med förslag på lagändring. Rapporten fick genomslag i bl.a. Rapport.  I reportaget medverkar Birgitta Lundström som driver företaget Din Hemvård & Service. Hon är på många sätt typisk för nyföretagarna i LOV-branschen som ofta har lång erfarenhet av äldreomsorg och har startat företag för att de vill ta sig an äldreomsorgens utvecklingsbehov. De företag som startas inom ramen för LOV är som bekant ofta små och drivs av kvinnor. Tyvärr riskerar LOV:en felimplementerad att bli en kvinnofälla.

 Låga ersättningsnivåer bidrar till att en stor majoritet av företagen med upp till 20 anställda går med förlust. Flera kommuner som infört LOV sätter låga ersättningar för att tvinga fram effektiviseringar. Detta sker ofta vid införandet av LOV vilket uppmärksammas i rapporten, men det används också för att driva igenom besparingar inför ett nytt budgetår. Detta motverkar syftet med lagen då det riskerar gå ut över kvaliteten, hämmar innovationskraften och får de nya företagarna att gå på knäna.

Vårdföretagarna yrkar på lagändring som innebär att kommunerna ska utgå ifrån sina verkliga kostnader när de fastställer ersättningen till privata utförare. Samma ersättning ska utgå till privata som till offentliga utförare. Om inte kommunen uppfyller kraven ska berörda företag kunna överklaga och få rättelse. Kommunerna ska också tvingas att redovisa sina kostnader och hur man räknat fram ersättningen. Med lika spelregler så blir de nystartade företagen mer livskraftiga.

Förslaget har tagits emot med blandade reaktioner. Några kan ni läsa nedan.

Kommunalarbetaren

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Smp

En klar tanke ur ett rörigt sinne