Kvaliteten i äldreomsorgen i fokus

Av Katrin Östman, 09 Feb 2012

I veckan invigs Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Med anledning av detta deltar Siv Nordqvist, ordförande för Bransch Äldreomsorg i en debatt på Seniorliv i världsklass, Kistamässan. Debatten handlar om kvarboende, generationsboende, kollektivhus, äldreboende – i kommunal eller privat regi? I programpresentationen anges att det efter den senaste tidens debatt finns röster som ifrågasätter privata företag som är aktiva inom äldreomsorgen.

För företrädare för den privata äldreomsorgsbranschen är det därför angeläget att själva delta debatten om kvaliteten i den privata äldreomsorgen. I Heta stolen på Seniorliv i världsklass deltar Siv Nordqvist och svarar på frågor om vilket ansvar branschrådet för Äldreomsorg har och andra viktiga framtidsfrågor för en äldreomsorg som präglas av mångfald.

En viktig framtidsfråga för Vårdföretagarna är att kvaliteten i äldreomsorgen synliggörs. Detta är viktigt både för att de äldre ska kunna göra rationella val och för att privat och kommunal äldreomsorg ska bedömas konkurrensneutralt. Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund skrev nyligen om detta i en debattartikel i Dagens Samhälle. Just nu rekryterar Vårdföretagarna också tre personer som ska arbeta med bättre uppföljning av äldreomsorgen inom ramen för Överenskommelsen om ”Ett bättre liv för sjuka äldre”. Lär mer om rekryteringen här.