Det är inte regelverket, det är efterlevnaden och kontrollen som fallerar

·
Av Katarina Storm Åsell, 10 Feb 2012

Igår föll domarna mot VD:n i det assistansbolag i Halland som har stått åtalad för att  ha lurat till sig  sex  miljoner kronor genom att systematiskt fuska med assistansersättning och skattebrott. Enligt åklagarna har direktören och bolaget lurat försäkringskassan att betala ut felaktiga ersättningar för personlig assistans som inte utförts.

Kontrollsystemen på området behöver utvecklas, det är helt klart. Detta är ett av många fall som är under uppsegling. Den här kriminella hanteringen av skattepengar som är till för att personer med funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva ett normalt liv är oerhört cynisk. Den drabbar förtroendet för hela reformen och för både brukare och anordnare.

Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna har länge drivit att Försäkringskassan behöver intensifiera kontrollen av hur assistansersättningen används samt att berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Skatteverket och Socialstyrelsen bör samverka på ett helt annat sätt för att förhindra fusk i någon del av systemet. Det är inte regelverket det är fel på, det är efterlevnaden och kontrollen som fallerar.

För oss handlar det om ren överlevnad för att alla de seriösa assistansföretag som gör stora insatser för sina brukare runt om landet inte ska bli utkonkurrerade av oseriösa. Det handlar om alla sorters företag. Allt från små företag som har utvecklat en unik kompetens utifrån egna erfarenheter av att vara eller ha någon anhörig som är funktionsnedsatt till stora företag som har utvecklat egna kvalitetssystem och system för kompetensutveckling och hittat nya vägar att jobba med värdegrundsfrågor för att utveckla assistansen, eller företag med olika nisch,  inriktning och målgrupp. Det handlar om en mångfald och möjlighet för brukarna att välja och välja bort som är helt unik. 54 procent av anordnarna är idag privat drivna. Den handlar om en valfrihetsreform som är framdriven ur brukarrörelsen och inte är politisk ifrågasatt på någon flank, en valfrihetsreform som fungerar och som på många sätt kan vara en förebild på andra välfärdsområden.

Nu är förtroendet för den hotat. Det är oerhört olyckligt och konsekvensen kan bli nya regler som begränsar möjligheterna till en flexibel, kvalitativ assistans, anpassad till den funktionsnedsattes livssituation. En utredning som ser över frågan ska presentera sitt resultat i nästa vecka. Vår förhoppning är att utredningen har förslag på hur kontrollen av nuvarande regelverk kan bli bättre, inte ett stramare och mindre flexibel regelverk som begränsar valfriheten för personer med funktionsnedsättningar.