Dags för tillståndskrav på kommunerna

Av Håkan Tenelius, 17 Aug 2012

Idag har vi skickat in vårt svar på snabbremissen om den nya inspektionen för vård och omsorg som regeringen vill införa. Det är inget fel på tanken att skapa en separat myndighet för uppgiften. Men de verkliga bristerna i tillsynen och tillståndsgivningen kommer man inte åt bara genom en organisatorisk förändring.

Våra medlemsföretag påpekar ofta att de vill ha mer tillsyn. De vill ha bekräftat att de bedriver en verksamhet med hög kvalitet (och måste förstås snabbt få veta om de gör något som inte är tillräckligt bra). De vet så väl att de måste leverera en högre kvalitet än den offentliga konkurrenten. Annars har de inget på banan att göra. Men om ingen följer upp kvaliteten blir det svårt att visa vad man går för.

Den nya myndigheten måste få mer resurser och starkare mandat om det ska bli någon verkstad av detta.

Dessutom bör regeringen…

 rätta till en av de mest flagranta bristerna i dagens system: att en kommun eller ett landsting inte behöver något tillstånd för att bedriva verksamhet inom socialtjänsten (enligt SoL och LSS). Det gör att kommunen kan strunta i anmärkningar på en verksamhet, och tillsynsmyndigheten har inget tillstånd att dra in när den upptäcker missförhållanden.

Detta är helt orimligt. Precis som en privat utförare som missköter sig ska kunna bli av med rätten att bedriva vård och omsorg, måste en offentlig utförare kunna stoppas. Kommunal omsorg är inte fredad från vårdskandaler.

Att kommuner borde ha samma krav på tillstånd som företagen anser numera också Socialstyrelsen. Generaldirektören Lars-Erik Holm drog den slutsatsen när han i maj presenterade jämförelsen mellan privat och offentlig äldreomsorg.