Bra Jan Björklund!

· ·
Av Katarina Storm Åsell, 21 Aug 2012

Äntligen har regeringen och Utbildningsdepartementet fått upp ögonen för de problem som svensk vård- omsorg står inför med anledning av det låga intresset för vård- och omsorgsprogrammet.

Jan Björklund annonserade igår att en utredning ska tillsättas i syfte att göra en bred översyn av hur vård- och omsorgsprogrammet kan förbättras och attraktionskraften öka. Björklund presenterade också två konkreta förslag; dels ska en särskild undersköterskeexamen utredas, dels ska vård- och omsorgsprogrammet få en särskild inriktning mot sjuksköterska.

Björklund använde ordet ”krisvarning” på presskonferensen och visade en bild på en dramatisk nedåtgående kurva av sökande. I skenet av den demografiska och medicinska utvecklingen är detta självklart allvarligt. Dessutom kommer över 20 procent av de som arbetar i vård- och omsorgssektorn gå i pension 2015-2020.

På grund av ovanstående driver Vårdföretagarna tillsammans med Kommunal och SKL sedan några år tillbaka det framgångsrika konceptet Vård- och omsorgscollege runt om i landet. Syftet är att genom dialog och samverkan mellan utbildning och arbetsliv på regional och kommunal nivå göra vård- och omsorgsprogrammet attraktivt och genom certifiering höja statusen på utbildningarna. Jan Björklund är välkommen att besöka någon av dessa gymnasieskolor så kan vi berätta mer om konceptet och tankegångarna som ligger till grund.

Björklund var mån om att påtala att även om utbildningen har en viktig roll så är det ännu viktigare att statusen för själva yrkena måste öka framöver. Ett sätt att öka statusen är genom att visa på den positiva utveckling som fler utförare av vård och omsorg har medfört. Till exempel visade förra årets Jobbhälsobarometer att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden, bland annat inflytande och löner. Men anställda i kommuner och landsting blir även de alltmer nöjda, konkurrensen leder till bättre arbetsvillkor för samtliga. Fler arbetsgivare innebär också fler karriärmöjligheter. Dessutom ökar möjligheten att starta eget yrkets attraktionskraft.

Det är omöjligt att leverera en god, kvalitativ, vård och omsorg utan kompetenta anställda som trivs och känner sig trygga i sin yrkesroll. Därför är regeringens förslag på utbildningsområdet oerhört välkomna. Nu har vi alla ett gemensamt ansvar att bidra till en mer positiv bild av dessa så viktiga och kvalificerade yrken, såväl politiker, fackliga organisationer, arbetsgivare som media.