God kvalitet synliggörs


Av Katrin Östman, 09 Nov 2012

Göran Hägglund Maria Larsson och Anders Knape skriver i Dagens Samhälle om hur satsningen på de mest sjuka äldre har lett till förbättrade resultat på en rad områden. Med hjälp av Svenska Palliativregistret kan man t.ex. visa att de allra flesta inte är ensamma i dödsögonblicket. Inte heller är trycksår ett problem. Att god kvalitet synliggörs är jätteviktigt!

Vårdföretagarna kan numera erbjuda våra medlemmar hjälp i arbetet med kvalitetsregister som en del i ett samarbete med regeringen och SKL. På vår hemsida kan ni läsa mer om vårt arbete och också hitta kontaktuppgifter till vår utvecklingsledare Michael Ritter och till lokala utvecklingsledare och kvalitetsregister.

Statskontoret uppmärksammade nyligen att de privata utförarna riskerar att inte nås av det stöd som erbjuds och sällan får ta del av de prestationsbaserade ersättningarna. Parallellt med satsningen arbetar vi på olika sätt för att tillvarata medlemmarnas intressen i det nationella arbetet. För Vårdföretagarna är det en självklarhet att de prestationsbaserade ersättningarna ska betalas ut till de privata utförarna på samma villkor som till kommunerna.