Vi behöver fler kvinnliga vårdföretagare

Av Håkan Tenelius, 09 Jan 2013

Idag skriver vårdföretagaren Catharina Tavakolinia tillsammans med tre VD-kolleger om kvinnligt företagande på Dagens Industris debattsida. Bara en fjärdedel av företagen drivs av kvinnor, vilket innebär att potentialen för kvinnors företagande är mycket stor. Hur ser det då ut när det gäller kvinnligt företagande i just vårdbranschen?

 Betydligt bättre än näringslivet som helhet. Cirka 40 procent av VD:arna i Vårdföretagarnas 2000 medlemsföretagär kvinnor. Störst är andelen i de stora företagen, med över 200 anställda – 43 procent.

En förklaring till den relativt höga andelen kvinnliga företagsledare inom vård och omsorg är förstås att branschen som helhet domineras av kvinnor. När den offentliga sektorn öppnades för konkurrens innebar det att de entreprenörer som dittills hämmats av monopolet äntligen fick chansen att förverkliga sina idéer.

Att konkurrens i vården gynnar kvinnligt företagande har avfärdats som en myt av S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad, som hävdat att vårdföretagens ledningar precis som andra domnineras av män. Rent matematiskt stämmer det förstås – 40 procent är fortfarande en minoritet. Men jämförelsen med övriga näringslivet talar sitt tydliga språk.

Och visst vore det rimliga att en majoritet av VD:arna var kvinnor i en kvinnodominerad bransch? Vi vet att många entreprenörsämnen ännu inte tagit steget och startat det vårdföretag de drömmer om. Den politiska osäkerheten är en viktig förklaring. Att starta företag är redan från början ett ekonomiskt risktagande, och risken blir inte mindre av att ett riksdagsval kan vända upp och ned på förutsättningarna.

Vårdföretagarna är partner i Dagens Medicins nätverk Kvinnor leder vården. Nätverket är ett sätt att stärka självkänslan hos de många ledar- och företagarämnen som finns i branschen. Men viktigast för att det kvinnliga företagandet i vården ska växa ytterligare är att den politiska osäkerheten undanröjs.