Stöd till chefer som jobbar med kvalitetsregister i vård och omsorg om äldre

SKL erbjuder ett omfattande chefsstöd genom mötesplatsen ”Ledningskraft”. Ledningskraft har ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig till hälso- och sjukvårds- och äldreverksamheter i hela Sverige oavsett driftsform. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, äldreomsorg och primärvård, som i samverkan deltar i chefsteam med koppling till genomförande av respektive läns handlingsplan. Chefsteamen är representanter för sitt län och dess handlingsplan och omfattar både beställare och utförare.

 Hittills har få privata utförare deltagit i Ledningskraft. Jag vill därför tipsa om en endagarskonferens med Ledningskraft som kommer att äga rum den 19 september i Jönköping. Under dagen presenteras det nationella och regionala arbetet och det ges många tillfällen till dialog med beställare och representanter för SKL och Socialdepartementet. Såväl Maria Larsson, Eva Nilsson Bågenholm, Håkan Sörman som Göran Stiernstedt deltar.

 Jag vill också bjuda in chefer i medlemsföretag till två telefonmöten med information om det chefsstöd som erbjuds till de regionala teamen i ”Ledningskraft”. På mötet deltar Göran Henriks, Qulturum i Jönköping och kollegor till honom som arbetar med chefsstöd och utbildningar på olika sätt. Syftet med telefonmötet är att dels informera om de aktiviteter som redan finns och dels diskutera om de privata utförarna har andra önskemål än de regionala teamen i kommuner och landsting. Det kommer givetvis att finnas möjligheter att ställa frågor och komma med synpunkter och önskemål under mötet men det går också bra att bara ringa in och lyssna.

 Maila Katrin Östman om du är intresserad av att delta på telefonmötet.

 I arbetet med ”Mest sjuka äldre” ordnar vi aktiviteter som är relevanta för en lite bredare målgrupp än vad vi har arbetat med tidigare. Anställda i våra medlemsföretag får därför gärna själva anmäla sig för att få inbjudningar och information. Jag tar också tacksamt emot hjälp med att sprida information till relevanta personer.  Igår besökte jag t.ex. Akademikerförbundet SSR för att diskutera samarbete om ledarskapsfrågor riktat till chefer i äldreomsorg som är medlemmar i SSR eller Vårdföretagarna.