Telefonmöte om chefsstöd i arbetet med mest sjuka äldre

· · ·
Av Katrin Östman, 17 Jun 2013

Idag har Vårdföretagarna haft telefonmöte om chefsstöd och chefsutbildningar i arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Göran Henriks, Margareta Albinsson och Ulf Andersson deltog och berättade om SKL:s nationella satsning Ledningskraft och olika regionala aktiviteter som alla är öppna också för chefer i privata företag. Göran Henriks inledde med att berätta om att bakgrunden till satsningen bl.a. är att främja metoder som används internationellt och som har visat sig ha goda resultat för äldres livskvalitet och att regeringen och SKL har valt att göra detta genom kvalitetsregister. Som stöd har SKL riggat mötesplatser och aktiviteter som syftar till att stödja de chefer som ska leda förändringsprocesserna lokalt. Alla aktiviteter är öppna även för chefer i privata företag. Syftet med telefonmötet var både att informera om redan pågående aktiviteter och planera för nya.

De lokala team som har inrättats är lite olika organiserade även om aktiviteterna och syftet med arbetet är likartat. Via Vårdföretagarnas hemsida kan du hitta lokala kontaktuppgifter. Ta gärna kontakt med de lokala teamen för att få veta mer om vad som är aktuellt. Förutom att erbjuda olika former av utbildningar så diskuterar teamen också frågor som t.ex. samordnade utskrivningsprocesser och analyserar regionala resultat.

Vill ni veta mer om Ledningskraft så rekommenderar jag också en endagarskonferens i Jönköping den 19 september. Konferensen är ett bra tillfälle att träffa regionala och nationella beslutsfattare och få veta mer om pågående arbete.

Ett annat bra tillfälle är tredagarsutbildningen ”Hur skapar du en bestående god palliativ vård hos alla vårdgivare i ditt län?” Privata utförare erbjuds att delta med ett eget team och får då hjälp både med att hämta ut egna uppgifter från palliativa registret, analysera resultaten och hitta förbättringsåtgärder. Målgruppen för utbildningen är både äldreomsorg och sjukvård. Hör av er till Katrin Östman om ni är intresserade att delta.

Jag återkommer med fler tider för telefonmöten till hösten!