Bra jobbat!

Nu börjar det märkas att anställda i våra medlemsföretag jobbar på för att konma igång med kvalitetsregistren! Under våren ökade medlemsföretagens registreringsgrad kontinuerligt. Redan i april låg Bransch äldreomsorg i linje med de interna mål som vi satte i början på året, vilket också innebär att många företag nu börjar kunna använda resultaten för att jämföra sig med andra enheter och identifiera förbättringsåtgärder. Detta märktes inte minst på måndagens studiedag där fler frågor än tidigare handlade om hur man kan använda registeruppgifterna i det egna kvalitetsarbetet. Jag vill därför tipsa alla er som kommit igång om en heldagsutbildning i Senior Alerts rapportverktyg som leds av Anna Trinks och arrangeras av Äldrecentrum i Stockholm. Liknande utbildningar arrangeras runt om i landet. Hör gärna av er till mig eller till Michael Ritter om ni vill ha hjälp att hitta rätt.

 Tyvärr minskade registreringsgraden kraftigt under sommarmånaderna och det förefaller som om en del medlemsföretag har tolkat datainspektionens beslut som att de helt ska upphöra att registrera i Senior Alert. Jag vill därför påminna om vår tidigare information  om vad beslutet innebär och att Socialdepartementet redan har tagit fram ett nytt lagförslag.

Medlemsföretagen i bransch sjukvård hade redan vid årets ingång en något högre registreringsgrad än de offentliga utförarna i både SveDem och Senior Alert. Genom kontakter med regionala projekten har jag också förstått att anställda i både små och stora primärvårdsföretag deltar i ganska stor utsträckning de regionala registerutbildningarna, så sjukvårdsföretagen är bra på gång! Vi har också anpassat programmet till Vårdföretagarnas studiedag i Göteborg den 11 september eftersom samtliga anmälda kommer från primärvården. Vi har därför förlängt anmälningstiden.