Missa inte att anmäla dig till Vårdföretagarnas konferens om den nationella politiken för äldres rätt till vård och omsorg av hög kvalitet

· · · · · ·
Av Katrin Östman, 16 Sep 2013

Konferensen den 1 oktober är ett av flera aktuella evenemang på samma tema, nämligen de förändringsprocesser som syftar till att främja äldres rätt till vård och omsorg av hög kvalitet. Vid detta tillfälle kommer vi att utgå från den pågående utvecklingen i den nationella politiken med kundval, ökat brukarinflytande, kvalitetsmätningar, resultatstyrning och så vidare.

Vilka styrmekanismer är det som används för att sätta kunden i fokus? Hur behöver de privata vård- och omsorgsföretagen förbereda sig för att kunna leva upp till de krav som diskuteras? Nationella beslutsfattare och representanter för pensionärsorganisationerna deltar och ger sin syn på det nya landskap som är på väg att växa fram.

På konferensen får vi också tre olika exempel från medlemsföretag som har utvecklat nya tjänster för målgruppen mest sjuka äldre. Handengeriatriken har samarbetat med Tyresö kommun för att underlätta återgången till eget boende. Wästerläkarna driver en vårdcentral för enbart äldre och Aleris driver genom Regnsjöprojektet ett äldrecentrum med förebyggande aktiviteter som bygger på samverkan mellan olika vårdgivare och frivilligorganisationer.

Läs mer och anmäl dig på denna länk.