Lediga platser öppnar för valfrihet i äldreboenden

· ·
Av Håkan Tenelius, 11 Okt 2013

Ekot rapporterar idag om att det är kö till landets äldreboenden samtidigt som det finns lediga platser. Vårdföretagarna tillhör dem som förespråkar full valfrihet i äldreomsorgen – givetvis med tanken att det ger bättre möjligheter för vårdföretag som bygger och driver äldreboenden att konkurrera om kvalitet med kommunala boenden. Men ett argument som vi ofta möter från politiker är att alla platser fylls direkt, det finns inget utrymme för den äldre och dennes anhöriga att välja. Det skulle bara bli en valfrihet på papperet.

Det argumentet tycks ju i så fall falla i en av tre kommuner. Till saken hör att det är ungefär 3,5 procent av kommunerna, runt 10 stycken, som tillåter fritt val enligt lagen om valfrihet, LOV, i äldreboenden i dag. Vårdföretagarna lät Demoskop göra en undersökning bland knappt 5000 svenskar i våras. Där sa nio av tio att just valfriheten i äldreboenden var något viktigt, fler än som ansåg det viktigt att kunna välja skola eller vårdcentral.

Nästa vecka ska den moderata stämman rösta om LOV ska vara allmängiltig och gälla över hela landet, eller vara frivillig för kommunerna. Den moderata ledningen förespråkar fortsatt frivillighet, och därmed ojämlikhet. Varför, kan man undra, om 100 kommuner redan idag har kapacitet att i släppa valfriheten fri vad gäller äldreboende, men bara 10 låter det ske?