Vad är förbättringskunskap? På fredagens telefonmöte kan du få veta mer

· ·
Av Katrin Östman, 16 Okt 2013

 

I arbetet med mest sjuka äldre används ibland begreppet förbättringskunskap. Det erbjuds också konferenser och utbildningar i förbättringsarbete. Vad är då förbättringskunskap och vad får man lära sig på en sådan kurs? 

Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör

En vanligt förekommande beskrivning av förbättringskunskap är ”kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. För att säkerställa att ny kunskap och bättre metoder kommer medborgare och vårdtagare tillgodo i största möjliga utsträckning behövs kunskap om förbättring och lärande. Förbättringskunskap är därför ett komplement till hälso- och sjukvårdens professionella kunskap. Det är ett eget kunskapsområde med teorier och metoder där det ingår fyra områden:

  • systemförståelse
  • förståelse för variation (inkl. statistik)
  • förändringspsykologi och
  • kunskapsteori

För att ny kunskap och bättre metoder ska komma medborgare och vårdtagare tillgodo, i största möjliga utsträckning, behövs kunskap om förbättring och lärande. Eftersom förbättringskunskap inte självklart ingår i professionens utbildning erbjuds också utbildningar och stöd i detta i arbetet med överenskommelsen om mest sjuka äldre. Syftet är att ge stöd till att använda kvalitetsregistren för minska gapet mellan det verksamheter gör och det vi vet.

Vårdföretagarna har återkommande telefonmöten tillsammans med de personer som arbetar med att ge chefsstöd och stöd i förbättringsarbete inom ramen för SKL:s satsning Ledningskraft. Där informerar vi om tillgängliga utbildningar runt om i landet. Framförallt utgår vi från deltagarnas egna frågeställningar.

Nästa tillfälle för telefonmöte är nu på fredag den 18 oktober kl. 08.30-09.00. Kontakta Katrin Östman för att få telefonnummer och deltagarkod.