Oacceptabla metoder framkommer i Kalibers granskning

· · ·
Av Erik Åslin, 03 Nov 2013

Kaliber i P1 har granskat ett antal företag inom personlig assistans som använder sig av tvivelaktiga metoder för att locka till sig nya brukare. Det är förkastligt att företag lockar till sig brukare på sådana sätt som framkommer i reportaget. Det står helt i strid med våra etiska riktlinjer för Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna. Dessa etiska riktlinjer har vi tagit fram tillsammans med våra medlemmar och haft återkommande diskussioner om för att hålla dem aktuella. Läs riktlinjerna i sin helhet här.

Det är olyckligt att det finns människor som utnyttjar ett system som är till för en redan svag grupp dvs. människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, på detta cyniska sätt. Risken är att systemet urholkas och försämringar sker på deras bekostnad. Att använda assistansersättningen så drabbar dessutom den kvalitet som brukarna har rätt till eftersom pengarna går till detta istället för exempelvis kompetensutveckling till assistenter och annat som höjer kvaliteten på assistansen. Nästan alla privata anordnare är seriösa men även om det bara är ett fåtal som agerar på det här sättet uppstår också en osund konkurrenssituation som gör att många seriösa anordnare, särskilt små, kan få svårigheter.

Dessutom drabbar företagens agerande synen på hela branschen negativt. Personlig assistans är en rättighet för funktionsnedsatta människor att få makt över sin vardag och med den rättigheten följer möjligheten att själv välja vem som ska utföra assistansen. Cirka 55 procent av alla assistansberättigade har valt en privat anordnare och är nöjda med sitt val.

/Fredric Käll
Ordförande Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna.