Fler bloggar också om mest sjuka äldre

· · · · ·
Av Katrin Östman, 15 Nov 2013

Följ gärna SKL:s gästblogg Bättre liv för sjuka äldre för att få en bild av bredden i det utvecklingsarbete som genomförs inom vården och omsorgen om äldre.

I det senaste blogginlägget skriver Maria Ivarsson, verksamhetschef på Attendo Akalla äldreboende. Maria går på den nationella ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen parallellt med sitt arbete. På utbildningen har Maria redan fått nya idéer som hon har implementerat i verksamheten bl.a. har huvudmålen för äldreboendet har formulerats om för att passa ihop med de nya kraven i Socialtjänstlagen om att äldre personer ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Missa inte heller Inga-Kari Fryklunds blogginlägg om den etiska plattformen och barn- och äldreminister Maria Larssons inlägg om hur förbättringarna sker över hela landet, och inte bara i enstaka kommuner och landsting.

Följ också regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm som bloggar om sitt arbete, sina resor och möten med de människor som berörs av satsningen. På bloggen kan du läsa om forskning och utveckling och utvecklingsarbete som pågår runt om i landet. Bloggen nyanserar den bild av vården och omsorg för de mest sjuka äldre som vi ges via dagspressen. Många läsare kommenterar blogginläggen och det förs intressanta diskussioner i kommentarsfälten.  

Ledningskrafts blogg reflekterar Anette Nilssons om ledarskap i förbättringsarbetet kring en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Mer information om ledningskraft och länkar till olika former av redskap och kunskapsstöd kan ni hitta här.