Gemensamt uttalande från Vårdföretagarna och Försäkringskassan m.fl. om personliga assistans

· ·
Av Katarina Storm Åsell, 05 Feb 2014

LSS-reformen infördes 1994 och innebar möjligheten att leva sina liv som andra för en stor grupp människor. I stället för att förvisas till institutioner fick människor med funktionsnedsättningar chans att leva ett eget liv med egen bostad, möjlighet att arbeta och ha en fritid. Kort sagt en chans att bli fullvärdiga medborgare. För den rätten finns i dag en bred politisk majoritet i Sveriges riksdag. Men tyvärr har det också förekommit kriminalitet och fusk som fått uppmärksamhet den senaste tiden. Detta har flyttat fokus från det positiva som reformen innebär för så många människor såväl i media som politiskt. Genom en rad förändringar från förra årsskiftet  har nu kontrollen ökat  och förhoppningen är att reformen ska få fortsätta utvecklas på bästa sätt för dem som behöver den. Därför är det här gemensamma uttalandet så viktigt.

Läs uttalandet här.