Välkommet med ny patientlag

· · · ·
Av Karin Liljeblad, 06 Mar 2014

Regeringen har i dag fattat beslut om att lägga fram förslag om en ny patientlag. Vårdföretagarna välkomnar att regeringen stärker patientens ställning i vården. Lagen ger patienten möjlighet att fritt söka öppenvård över landstingsgränserna.

Nästa steg måste vara att ge patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligger kvar på sjukhuset. Paradoxalt nog är lagreglerna för den europeiska patientrörligheten mer långtgående än patientens rätt att söka slutenvård över landstingsgränserna. Varför ska det vara svårare för patienter att söka sig till ett sjukhus i en annan del av landet än till ett sjukhus utomlands?

Läs gärna Vårdföretagarnas remissvar till Patientmaktsutredningens betänkande som ligger till grund för propositionen.