Privata arbetsgivare gör omsorgen bättre

· ·
Av Håkan Tenelius, 31 Mar 2014

Vården och omsorgen kommer att behöva anställa fler, konstaterar Carin Jämtin i Expressen (26 mars), och räknar upp ett antal angelägna åtgärder för att locka fler unga till vård- och omsorgsyrkena. Men en viktig förutsättning glömmer hon: Att det krävs många och attraktiva arbetsgivare – både offentliga och privata. Istället antyder hon att privata alternativ skulle vara ett problem i sammanhanget.

Patienter, brukare och äldre är oftast nöjdare med vård och omsorg i privat regi. Det är inte långsökt att förmoda att det beror på personalen. Privata företagare vet att de måste vara attraktiva som arbetsgivare för att locka de bästa medarbetarna. Det leder också till en bättre kvalitet i vården och omsorgen, eftersom den som trivs med sitt arbete gör ett bättre jobb.

Hos de privata vård- och omsorgsgivarna trivs de anställda bättre än hos kommuner och landsting. De är mer nöjda med arbetsledning och eget inflytande, och tycker oftare att de har lagom mycket att göra, enligt Jobbhälsobarometern. Bland de kommunalt anställda är 40 % nöjda med sitt arbete medan motsvarande siffra för privat anställda ligger på 54 %. Dessutom är privatanställda mer sällan sjukskrivna, enligt SCB.

Carin Jämtin vill ha fler vägar in i vård- och omsorgsyrkena, och det är utmärkt. Men det behövs också fler vägar ut, så att alla nyutbildade kan hitta en bra arbetsplats där de kan trivas och utvecklas. Det kan de privata vård- och omsorgsföretagen erbjuda.