Ja till lagstiftad rätt till meddelarskydd

·
Av Inga-Kari Fryklund, 14 Maj 2014

Vårdföretagarna har lämnat remissvar på utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79).  Vårdföretagarna vill se lagstadgad rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt att den anställde har en möjlighet att påverka och rapportera missförhållanden inom vård och omsorg som kan drabba patienten eller omsorgstagaren. Våra medlemsföretag värnar om verksamheternas kvaliteten och vill veta om det finns missförhållanden för att snabbt kunna agera. Självklart ska anställda ska kunna göra sådana anmälningar utan att känna osäkerhet om de riskerar sin anställning eller andra former av repressalier. Vi förordar därför en tydligare lagreglering av den praxis som i dag gäller och gör detta tydligt för de anställda.

Tyvärr landar utredningen  i ett förslag som riskerar att urholka skyddet för företagshemligheter. Vårdföretagarna är kritiska till att ha meddelarskydd för sådant som inte gäller missförhållanden i verksamheter. Det kan t ex handla om när företag lämnar anbud på nya verksamheter. Då är det såklart viktigt att andra företag inte får reda på vad anbudet innehåller.

Det  här är en komplex fråga som vi ser fram fortsatt debatt kring. Förhoppningsvis ser vi ett fokus på just missförhållanden i vården och inget annat.

Läs hela vårt remissvar här.