Valets förlorare: Äldreomsorgen

Av Håkan Tenelius, 10 Sep 2014

Ännu vet ingen vilka som kommer att stå som vinnare i valet. Men redan nu går det att urskilja en verklig förlorare: Äldreomsorgen. Redan tidigare var många svenskar osäkra på om vår äldreomsorg fungerar som den ska. Flera kampanjinslag  från olika aktörer går ut på att förstärka den bilden. Att svartmåla äldreomsorgen för att spä på allmänhetens oro. Med följd att medarbetare känner sig förtalade, nyrekryteringen försvåras ytterligare, och framför allt – ännu fler äldre blir livrädda för att hamna i beroende av omsorgen.

Jag tänker framför allt på två valfilmer, den ena från Socialdemokraterna och den andra från Fackförbundet Kommunal. I båda filmerna framställs äldreomsorgen som karg och omänsklig. I Socialdemokraternas film skymtar  en undersköterska förbi, men hon anser sig uppenbarligen inte ha tid att vare sig se till de äldre eller tala med anhöriga. I Kommunals film är äldreboendet  en ödslig korridor där en gammal man ropar på hjälp.

Jag vet inte om S och Kommunal någonsin kommer att nås av detta blogginlägg, men utifall att: Var snäll och berätta för mig var dessa äldreboenden finns. Ta mig dit. Visa de ödsliga korridorerna där dementa personer förtvivlat ropar på hjälp. Presentera för mig de anställda som ni uppenbarligen anser prioritera annat än omsorgen om de äldre. Förklara för mig på vilket sätt dessa kampanjinsatser kan bidra till att vi får en ännu bättre äldreomsorg.

Det finns gott om belägg för att äldreomsorgen i Sverige fungerar bra, rentav håller världsklass. Därför ljuger de två filmerna. De kränker alla medarbetare i omsorgen, i kommunal som privat drift, som dagligen gör fantastiska insatser. Vi har en stor utmaning i att locka nya, kompetenta medarbetare till vården. Men vilken ung människa med någorlunda omdöme drömmer om ett jobb i den förfärliga miljö som filmerna beskriver? Hur ska S kunna väcka någon som helst entusiasm bland de 20000 arbetslösa gymnasister som partiet vill skicka in i ett traineeprogram för äldreomsorgen efter denna makrknadsföring?

Jag förstår att svartmålningen inte är syftet med filmerna. Syftet är att få väljare att lägga sin röst till vänster. Det vill förstås S. Att det också är Kommunals syfte behöver man inte vara Sherlock Holmes för att lista ut. Kommunal delar ut frukost- och godispåsar i valrörelsen tillsammans med budskapet ”Byt regering – välj välfärden i riksdagsvalet den 14 september”.

Flygblad Kommunal

Jag har ett av flygbladen i min hand. Det hade delats ut av en av Kommunals funktionärer  inne på ett äldreboende som drivs av ett av Vårdföretagarnas medlemsföretag. Man kan förfäras över sådana utomordentligt grova övertramp i en valrörelse – ett äldreboende är en privatbostad, inte en offentlig lokal öppen för politisk agitation. Men man kan också förundras över Kommunals prioritering: Att förtala arbetsplatser där en stor del av förbundets medlemmar valt att arbeta för att på det sättet få väljarna så oroliga att de röstar som Kommunal vill.

Det är inte äldreomsorgens bästa Kommunal har för ögonen. Det är inte den enskilda medlemmens önskemål och möjligheter. Det är enbart den politiska makten.