Vårdföretagarna fyller 70 år

·
Av Inga-Kari Fryklund, 08 Maj 2017

På onsdag, 10 maj, arrangeras Vårdföretagarnas årsmöte. Speciellt för i år är att det inte enbart är ett vanligt årsmöte som arrangeras. I år har vi även anledning att uppmärksamma jubileet av Vårdföretagarna 70 år.

Upprinnelsen till föreningen Vårdföretagarna var när den privata tandvården bildade sin arbetsgivarorganisation 1947. Till organisationen slöt sig sedermera dentallaboratorier. I början av femtiotalet anslöt sig sedan privata läkarmottagningar. Resten är, som det brukar heta, historia.

I modern tid har reformer som varit starkt bidragande eller direkt avgörande för den privata vården och omsorgens framväxt varit många. Det som kom att kallas Stocksundsavtalet 1988, som slöts mellan Svensk Hemservice och Danderyds kommun är ett sådant. Avtalet banade väg för fler alternativ gavs möjlighet att leverera hemtjänst.

Lagen om stöd och service, LSS 1994, öppnade för privata utförare att leverera personlig assistans. Reformen är viktig och gör skillnad i många människors liv – inte mindre än 65 % av de assistansberättigade har valt en privat utförare av sin assistans. Samtidigt är det den reform och det område som är mest hotat av politiska krafter idag.

Valfriheten fick ytterligare en skjuts i och med LOV-reformen i 2009/2010. Lagstiftningen innebär en skyldighet för landstingen att införa valfrihetssystem i primärvården. Det är tack vare lagstiftningen som nya vårdcentraler öppnat i glesbygd, i mer utsatta områden och det är tack vare valfrihetssystemen vi skattebetalare får mer vård och valfrihet för våra skattepengar.

Det finns mycket att fira när Vårdföretagarna samlas på onsdag. Att vi förra året passerade 100 000 medarbetare i våra medlemsföretag är en sådan sak – eller att vår kvalitetsdeklaration nu är införd är en annan.

Men det vi framför allt vill fira och uppmärksamma är att våra medlemsföretag vill och kan göra skillnad – och har gjort under lång tid. Våra medlemsföretag levererar vård och omsorg av hög kvalitet och utgör en viktig partner till de landsting och kommuner där de verkar. När våra medlemsföretag bereds möjlighet och tillåts delta så visar de också att de är att räkna med.

Vi firar våra medlemsföretags bidrag men vi laddar också inför 70 nya år av utökad valfrihet samt vård och omsorg av hög kvalitet.