Christoffer — 3 inlägg

Christoffer arbetar som projektledare hos Vårdföretagarna

Vårdföretagarna tar eget initiativ för att redovisa kvalitet

Av Christoffer, 25 Sep 2017
Kvalitetsdeklaration · Välfärdsinsyn

Det går att mäta och följa upp kvalitet inom vården och omsorgen – i motsats till vad Ardalan Shekarabi och Ilmar Reepalu hävdar. När det gemensamma initiativet tappade fart valde Vårdföretagarna att fortsätta på egen hand. Tidningen Dagens Samhälle skriver om Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration, vägen dit och det fortsatta arbetet.

Yrkes-SM i Malmö

Av Christoffer, 14 Jun 2016
Framtidens välfärd · kompetensförsörjning · rekrytering · Yrkes-SM

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna den svenska välfärden står inför. Utan nya medarbetare kommer vårdcentraler, hemtjänst, äldreboenden och en rad andra verksamheter inte längre kunna fullfölja sitt uppdrag. Och behovet är stort. Om inga förändringar görs i arbetssätt, bemanning och styrning krävs det 225 000 nya medarbetare till 2023. Rikard Johansson, kvalitets-/etikrådgivare Vårdföretagarna besökte tävlingen.

Vårdföretagarna utvecklar framtidens äldreomsorg på regeringens uppdrag

Av Christoffer, 15 Mar 2016
Expertgrupp · Kvalitetsplan

Regeringen har utnämnt Vårdföretagarna till expert i utredningen som ska ta fram en plan för god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Sabina Joyau, näringspolitisk expert Äldreomsorg, har fått uppdraget att ingå i gruppen. Idag, 15:e mars, träffas expertgruppen för ett möte.