Fredrik Borelius — 9 inlägg

Fredrik arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Han ansvarar för det näringspolitiska påverkansarbete som görs inom ramen för bransch personlig assistans och bransch individ och familj.

Spiken i kistan för myten om det utbredda fusket

Av Fredrik Borelius, 04 Maj 2017
försäkringskassan · fusk · Personlig assistans

Personlig assistans har funnits i mer än tjugo år i sin nuvarande form. Under den tiden har branschen betraktats på olika vis. De senaste åren har fusk och överutnyttjande präglat den bilden – en bild som nu börjar ge vika för verkligheten.

Ytterligare steg mot ökad kvalitet i välfärden

Av Fredrik Borelius, 19 Jan 2017

Strax innan jul lämnade regeringen propositionen ”2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” till riksdagen för behandling i februari. Den innehåller flera bra förslag för att öka kvaliteten i välfärden.

Detta kommer debatten att handla om

Av Fredrik Borelius, 28 Okt 2016
Personlig assistans · riksdagen · vinster i välfärden

Det var länge sedan ett ämne diskuterades så flitigt i media som personlig assistans. En snabb sökning på internet resulterar i cirka 14 500 nyheter kring ämnet de senaste åren. De flesta är kritiska mot de försämringar som nu genomförs. Hoten mot LSS-reformen är många och dessvärre så även de felaktiga siffror som florerar.

Förändra er eller dö!

Av Fredrik Borelius, 16 Jun 2016
öppna jämförelser · SKL · socialstyrelsen · socialtjänst

Uppmaningen om förändring utropade fd statsminister Fredrik Reinfeldt under en tidigare moderatstämma. Han syftade på att partiet måste lyssna på väljarna och att politiken måste förändras utifrån de rådande omständigheterna.

 

Fortsatt bra att fusk beivras

Av Fredrik Borelius, 10 Jun 2016
Etik · Medlemskrav · Personlig assistans · Transparens

Idag rapporterar Sveriges Radio om två assistansföretag som polisanmälts av Försäkringskassan. Två företag som uppmärksammades tidigare i våras av samma anledning. Att misstankar leder till granskning av verksamheten är bra. På samma sätt är det bra att granskningen tas vidare och att det i de fall där det är befogat leder till rättsliga påföljder.

Bra och viktigt uppdrag, men märkligt fokus

Av Fredrik Borelius, 18 Feb 2016
ensamkommande barn · familjehem · hvb · jourhem

Det är viktigt att gå igenom och analysera landets HVB-boenden och familjehem så att de håller en så hög kvalitet som möjligt. Men för att få en rättvisande bild går det inte att bara titta på mindre än vart tredje boende.

Privata alternativ är en del av lösningen

Av Fredrik Borelius, 25 Jan 2016

Socialstyrelsen har släppt en kartläggning över socialtjänstens arbete med ensamkommande barn. Där konstateras att en stor del av landets kommuner har svårt att klara av arbetet med de ensamkommande barnen. Hela 86 procent av de tillfrågade kommunerna säger att de har verksamheter som är allvarligt eller kritiskt påverkade av situationen. Det handlar framför allt om problem med utredningsarbetet och att hitta lämpliga placeringsformer för barnen. Hälften av kommunerna uppger att det finns för få platser, både inom HVB (hem för vård eller boende) och familjehem.

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat stadigt under året. För att kunna möta det stora behovet av boendeplatser är det viktigt med flexibilitet och förenklingar, utan att för den skull ge efter på krav om god kvalitet och säkerhet. Därför är Vårdföretagarna positiva till förslaget om undantag avseende krav på föreståndarens kompetens och dygnet runt bemanning för HVB-boenden, men vi ser ändå vissa orosmoln torna upp sig.

Samtidigt som kriget härjar i Syrien står Sverige beredd att ta emot tusentals utsatta flyktingar och ensamkommande barn. Under vecka 39 sökte totalt 6 909 personer asyl i Sverige, varav 1 280 av dessa var ensamkommande barn. Vi står inför en unik situation där flyktingar, barn och ungdomar måste få akut hjälp med stöd och boende.