Håkan Tenelius — 152 inlägg

Håkan Tenelius är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Förtroendet för äldreomsorgen

Av Håkan Tenelius, 16 Jan 2012
Äldreomsorg · Carema · Carema Care · Etik · Kvalitet · kvalitetsgranskning · kvalitetsmätning · kvalitetsuppföljning · LOV · privat äldreomsorg

I söndags presenterade SVT en Sifomätning som visar att allmänhetens förtroende för privat driven äldreomsorg är lågt. Jag är inte förvånad. Kan företagen visa att de levererar bra kvalitet kommer opinionen att svänga. Kvaliteten är avgörande för allmänhetens förtroende, det vet vi genom flera tidigare opinionsmätningar. Vårdföretagarna ökar därför nu ansträngningarna för att säkra kvaliteten i företagen och få till stånd den nationella kvalitetsmätningen.

Vill DN spela Caremaspelet med mig?

Av Håkan Tenelius, 22 Dec 2011
Äldreomsorg · Carema · Carema Care · Caremaspelet · privat äldreomsorg

Idag skriver Dagens Nyheter om Caremaspelet. Syftet med spelet är enligt DN att spara pengar åt företaget, en uppgift som förmedlas av en rad andra redaktioner. Men DN hamnar fel, som i flera andra fall som tidningen anser styrker bilden av ett företag som gör allt för att maximera ägarnas vinst.

Carema Cares ägare markerar

Av Håkan Tenelius, 13 Dec 2011
Äldreomsorg · Carema · Etik · kvalitetsgranskning · privat äldreomsorg

Vård och omsorg är en förtroendebransch. Alla vårdföretagare måste varje dag försvara det förtroendet. Triton och KKR markerar att de inser detta, och det välkomnar jag.

Gyllfors och Hallengren överens

Av Håkan Tenelius, 16 Nov 2011
Äldreomsorg · Carema · Carl Gyllfors · Kvalitet · kvalitetsgranskning · kvalitetsmätning · kvalitetsuppföljning · Lena Hallengren · privat äldreomsorg

Idag föreslår Carema Cares VD Carl Gyllfors gemensamma tag för att skapa ett tydigt system för kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen.

Ge äldreomsorgspersonalen stoltheten tillbaka

Av Håkan Tenelius, 08 Nov 2011
Äldreomsorg · Kvalitet

Idag skriver Vårdföretagarnas styrelseordförande Göran Fredriksson tillsammans med Ewa Samuelsson, kristdemokrat och borgarråd i Stockholm på Aftonbladet.se om kvalitetsbristerna i äldreomsorgen. Skandalerna har inget med driftsformen att göra, skriver de. De räknar upp ett antal åtgärder för att lyfta kvaliteten i omsorgen, bland annat att kommunalt och privat driven omsorg måste likställas när det gäller […]

Männen får jobben när kommunerna köper

Av Håkan Tenelius, 26 Okt 2011
jämställdhet · Konkurrens

Idag presenterade Dagens Samhälle rapporten ”Den offentliga marknaden” vid ett seminarium i Stockholm.  Rapporten visar bland annat att privat vård och omsorg står för en betydligt mindre del av de tjänster och varor som betalas via våra skatter än vad debatten ger intryck av. Omsorg står för 27 och sjukvård för 21 av de totalt […]

Jämtländska kommuner öppnar för LOV?

Av Håkan Tenelius, 24 Okt 2011
LOV

Ett drygt 20-tal kommuner har sagt nej till att införa valfrihet och öppna för privata företag i den kommunala servicen med hjälp av LOV, lagen om valfrihetssystem. Ideologiska låsningar, har varit vår analys av orsakerna. Men efter en turné bland ”nej-kommuner” i Jämtlands län inser jag att vi måste revidera analysen.

Socialdemokraternas budgetalternativ skapar oro i vård- och omsorgsbranschen

Av Håkan Tenelius, 05 Okt 2011
sysselsättning · Valfrihet

S-budgeten, som presenterades idag, skapar oro i vård- och omsorgsbranschen. Partiet vill via en utredning begränsa vinstutdelning i välfärdsföretag. Ett sådant beslut – som strider mot partiets kongressbeslut från 2009 – skulle inte bara hindra utvecklingen av den svenska vård- och omsorgen. Det skulle slå direkt mot patienter, valfriheten och sysselsättningen. Företag inom vård och […]

Valfrihet – tummen upp hos C, tummen ner på DN Debatt

Av Håkan Tenelius, 27 Sep 2011
Valfrihet

När valfriheten nått lika långt inom sjukvården och äldreomsorgen är det bara en tidsfråga innan 50-procentsnivån passeras. Men då inte som resultatet av något stämmobeslut eller någon Vårdföretagarkampanj. Utan på grund av människors egna val.

Goda nyheter i budgetproppen

Av Håkan Tenelius, 15 Sep 2011
Valfrihet

Höstbudgeten innehåller flera goda nyheter för Vårdföretagarna. Regeringen satsar 360 miljoner kronor för att locka landstingen att utveckla vårdvalet till att gälla även den öppna specialistvården, vi ser en satsning på fler platser på läkar-/ sjuksköterske- och specialistsjuksköterseutbildningen och Konkurrensverket får i uppdrag att utvärdera konkurrensförhållanden i kommunerna med anledning av LOV, lagen om valfrihetssystem. Bland annat ska verket […]

Sida 15 av 16Första...1213141516