Håkan Tenelius — 141 inlägg

Håkan Tenelius är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna och flyktingarna – vad är sant, vem är vinnaren?

Av Håkan Tenelius, 15 Okt 2015
hvb · privata vårdgivare · Vinst

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. Hittills i år har 93 000 personer sökt asyl och under september månad kom cirka 4700 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Behovet av boenden är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. I går arrangerade Vårdföretagarna ett seminarium för att få klarhet i hur asylprocessen ser ut och hur företagen agerar.

Reepalu-utredningen får uppskjuten deadline

Av Håkan Tenelius, 15 Okt 2015
LOV · Reepalu · regeringen · Vårdval

Reepalu-utredningen har fått uppskjuten deadline för delarna om LOV och vårdvalet fram till 1 november 2016. De juridiska komplikationerna i dessa frågor är stora och därför behövs mer tid för att göra en ordentlig utredning. Vårdföretagarna vill att regeringen och oppositionen gör upp om villkoren. Vi behöver lämna den här skadliga diskussionen bakom oss och gå vidare för att kunna fokusera på att ge Sveriges alla patienter och brukare den bästa möjliga vården och omsorgen.

Förhastade slutsatser?

Av Håkan Tenelius, 05 Okt 2015
hvb · Kvalitet · Vårdföretagarna · vinster

Sverige står just nu står inför en akut situation med en stor mängd unga människor som behöver hjälp. Det är bra att kommunen och privata vårdgivare hjälps åt för att lösa denna situation. Vinkeln i media de senaste dagarna har dock uteslutande handlat om vinstnivåerna hos de privata vårdgivarna. I rapporteringen har det helt saknats belysning av kvaliteten på övergripande nivå, fakta om vilka investeringar företagen gjort eller vilken nivå på vården kommunerna beställt när de tecknat avtal med företagen

Reepalu backar om personlig assistans?

Av Håkan Tenelius, 14 Sep 2015
Ilmar Reepalu · Personlig assistans · privat äldreomsorg · Reepalu-utredningen · Välfärdsutredningen · Vårdval · vinster i välfärden

Ilmar Reepalu vill tänka efter en gång till innan han föreslår vinstbegränsning för assistansföretag. Det står klart efter fredagens möte med den så kallade Välfärdsutredningens referensgrupp i fredags. I övrigt bjöd mötet med Reepalu-utredningen inte på några överraskningar. Utredningen är låst vid regeringens direktiv, som är en direkt beställning av åtgärder som kraftigt begränsar privata vårdgivares möjligheter att verka.

Vårdföretagarna bidrar med information till alla partier

Av Håkan Tenelius, 14 Sep 2015
Dagens indsutri · fakta · Politikerkontakter · Sverigedemokraterna · Vårdföretagarna

Idag skriver Dagens Industri att bl a Vårdföretagarna träffar Sverigedemokraterna för att prata om vinster i välfärden. Vårdföretagarna är en branschorganisation som sprider information och fakta om privata vårdgivare. Målgruppen är både allmänheten och beslutsfattare. När vi samtalar med politiker försöker vi träffa representanter från samtliga partier i riksdagen. Vi pratar alltså med Sverigedemokraterna, liksom resterande sju partier. Vi träffar till och med Vänsterpartiet, som driver den politik som är mest främmande för oss. Det vore väldigt underligt om vi skulle lämna information och fakta till sju av de åtta partierna i riksdagen.

Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Av Håkan Tenelius, 09 Sep 2015
Äldreomsorg · hemtjänst · Kvalitet · skönsmon · socialstyrelsen · Uppdrag granskning

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

foto-mikael-kristenson-gron

Varför motarbetar FI kvinnors företagande?

Av Håkan Tenelius, 12 Aug 2015
jämställdhet · Vinst i välfärden

Jennifer Råsten, FI, skriver på SvD Brännpunkt idag (11/8) att det behövs mer feminism i näringslivet för att åstadkomma tillväxt och för att öka innovationskraften. Traditionellt sätt missgynnas kvinnor av ett mansdominerat näringsliv som förminskar kvinnors företagande, är andemeningen av Råstens artikel. Det är precis samma förminskande och osynliggörande Jennifer Råstens kolleger Feministiskt Initiativ gör […]

Sverige ska ha världens bästa vård- och omsorg

Av Håkan Tenelius, 07 Aug 2015
Patienttoppen 2015 · privata vårdgivare · Valfrihet

Vårt mål måste givetvis vara att med de resurser som står till buds skapa en så bra vård och omsorg som möjligt. En vårdsektor med hög kompetens som förmår se varje patient som en individ och behandla henne därefter. En vårdsektor som bejakar nyfikenhet och lärande, som utvecklar och tillgodogör sig nya metoder för att […]

Opinionen svänger i vinstfrågan

Av Håkan Tenelius, 03 Jul 2015

Allmänhetens motstånd mot vinstutdelning i välfärdsföretag har minskat kraftigt. Sedan Caremadrevet rasade som häftigast har andelen som anser att vinstbegränsning i välfärdsföretag är en god idé sjunkit med 30 procentenheter. Det syns tydligt när vi jämför mätningar där olika institut ställt samma fråga – om privata välfärdsföretag ska förbjudas att dela ut vinst. Den kraftiga opinionsförskjutningen bekräftas av SOM-institutets årliga sammanställning av opinionen.

Om skam och kvinnors företagande

Av Håkan Tenelius, 04 Jun 2015
Kvalitet · kvinnors företagande

Vårdföretagarna svarar som regel på alla debattinlägg där de privata vård- och omsorgsföretagen ifrågasätts. Så även på insändarsidan i Sydsvenskan. Där ifrågasatte i måndags den för denna tidnings läsare inte helt okända insändarskribenten Per Strandell både privata alternativ och valfrihet i välfärden. Idag svarade jag honom i tidningen. Här är Pers inlägg, och här är mitt.

I morse fick jag ett mejl från Per med hans svar på vårt inlägg, ett svar som han trodde att tidningen skulle tacka nej till. Men eftersom detta är en viktig debatt ger vi utrymme på Vårdföretagarbloggen till Pers inlägg, som jag också besvarar nedan.

Sida 4 av 15Första...23456...Sista