Håkan Tenelius — 147 inlägg

Håkan Tenelius är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna bidrar med information till alla partier

Av Håkan Tenelius, 14 Sep 2015
Dagens indsutri · fakta · Politikerkontakter · Sverigedemokraterna · Vårdföretagarna

Idag skriver Dagens Industri att bl a Vårdföretagarna träffar Sverigedemokraterna för att prata om vinster i välfärden. Vårdföretagarna är en branschorganisation som sprider information och fakta om privata vårdgivare. Målgruppen är både allmänheten och beslutsfattare. När vi samtalar med politiker försöker vi träffa representanter från samtliga partier i riksdagen. Vi pratar alltså med Sverigedemokraterna, liksom resterande sju partier. Vi träffar till och med Vänsterpartiet, som driver den politik som är mest främmande för oss. Det vore väldigt underligt om vi skulle lämna information och fakta till sju av de åtta partierna i riksdagen.

Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Av Håkan Tenelius, 09 Sep 2015
Äldreomsorg · hemtjänst · Kvalitet · skönsmon · socialstyrelsen · Uppdrag granskning

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

foto-mikael-kristenson-gron

Varför motarbetar FI kvinnors företagande?

Av Håkan Tenelius, 12 Aug 2015
jämställdhet · Vinst i välfärden

Jennifer Råsten, FI, skriver på SvD Brännpunkt idag (11/8) att det behövs mer feminism i näringslivet för att åstadkomma tillväxt och för att öka innovationskraften. Traditionellt sätt missgynnas kvinnor av ett mansdominerat näringsliv som förminskar kvinnors företagande, är andemeningen av Råstens artikel. Det är precis samma förminskande och osynliggörande Jennifer Råstens kolleger Feministiskt Initiativ gör […]

Sverige ska ha världens bästa vård- och omsorg

Av Håkan Tenelius, 07 Aug 2015
Patienttoppen 2015 · privata vårdgivare · Valfrihet

Vårt mål måste givetvis vara att med de resurser som står till buds skapa en så bra vård och omsorg som möjligt. En vårdsektor med hög kompetens som förmår se varje patient som en individ och behandla henne därefter. En vårdsektor som bejakar nyfikenhet och lärande, som utvecklar och tillgodogör sig nya metoder för att […]

Opinionen svänger i vinstfrågan

Av Håkan Tenelius, 03 Jul 2015

Allmänhetens motstånd mot vinstutdelning i välfärdsföretag har minskat kraftigt. Sedan Caremadrevet rasade som häftigast har andelen som anser att vinstbegränsning i välfärdsföretag är en god idé sjunkit med 30 procentenheter. Det syns tydligt när vi jämför mätningar där olika institut ställt samma fråga – om privata välfärdsföretag ska förbjudas att dela ut vinst. Den kraftiga opinionsförskjutningen bekräftas av SOM-institutets årliga sammanställning av opinionen.

Om skam och kvinnors företagande

Av Håkan Tenelius, 04 Jun 2015
Kvalitet · kvinnors företagande

Vårdföretagarna svarar som regel på alla debattinlägg där de privata vård- och omsorgsföretagen ifrågasätts. Så även på insändarsidan i Sydsvenskan. Där ifrågasatte i måndags den för denna tidnings läsare inte helt okända insändarskribenten Per Strandell både privata alternativ och valfrihet i välfärden. Idag svarade jag honom i tidningen. Här är Pers inlägg, och här är mitt.

I morse fick jag ett mejl från Per med hans svar på vårt inlägg, ett svar som han trodde att tidningen skulle tacka nej till. Men eftersom detta är en viktig debatt ger vi utrymme på Vårdföretagarbloggen till Pers inlägg, som jag också besvarar nedan.

Är bemanning eller kompetens viktigast för kvaliteten?

Av Håkan Tenelius, 02 Jun 2015
bemanning · DN Debatt · Inge Axelsson · Kvalitet · Reepalu-utredningen

Läkaren Inge Axelsson i Östersund har gjort sig känd som en frän kritiker av privata alternativ i vård och omsorg. På DN Debatts webb replikerar han på ett inlägg från ett antal forskare och aktivister som kräver att politiska beslut ska vara evidensbaserade. Alltså bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Axelsson tar upp frågan om bemanning i vård och omsorg. Han angriper en företrädare för Attendo som han påstår har hävdat att det saknas samband mellan bemanning och kvalitet. Jag vet inte vad Attendo-företrädaren sa exakt, men jag antar att hon eller han kritiserade förslagen att på förhand reglera bemanning i äldreboenden utan att ta hänsyn till de faktiska behoven.

 

När LOV föreslås ersättas med ”verklig valfrihet” osäkrar jag min Twitter-app

Av Håkan Tenelius, 01 Jun 2015
Äldreomsorg · Ardalan Shekarabi · Kommunal · LOV · NPM · Valfrihet

I rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” föreslår Kommunal ett nytt arbetssätt för hemtjänsten. Den ska organiseras i team, och personalen ska ges mer tid och utrymme att bedöma de äldres behov. Hemtjänstkunden ska få större inflytande över vilken hjälp som ges.

Rapporten, som släpptes i slutet av maj, sätter fingret på några av äldreomsorgens stora utmaningar. Men några av tankegångarna riskerar att leda helt fel. Jag hade förmånen att få delta i en paneldiskussion kring förslaget, tillsammans med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Vårdföretagarna går på teater

Av Håkan Tenelius, 22 Maj 2015
Kultur · Myter · Teater

För några veckor sedan hade pjäsen ”Dö inte än, vi ska bara fakturera först” premiär. Teaterföreställningen är skriven och framförd av den fria teatergruppen ”Det sovande folket” som fick mycket uppmärksamhet för något år sedan då de gjorde teater av Fredrik Reinfeldts bok med samma namn.

The Guardian ger inte hela bilden

Av Håkan Tenelius, 28 Apr 2015
The Guardian · västernorrland · vinster i välfärden

Den brittiska tidningen the Guardian uppmärksammar i sin onlineversion svensk välfärd. Men det är inte för den höga kvaliteten och innovationskraften blickarna riktas mot vår vård och omsorg. Fokus i artikeln är istället den allmänna vinstdebatten i Sverige och det föreslagna vinststoppet i Västernorrland i synnerhet.

Sida 5 av 15Första...34567...Sista