Inga-Kari Fryklund — 26 inlägg

Inga-Kari arbetar som förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna fyller 70 år

Av Inga-Kari Fryklund, 08 Maj 2017
70 år · Vårdföretagarnas årsmöte

På onsdag, 10 maj, arrangeras Vårdföretagarnas årsmöte. Speciellt för i år är att det inte enbart är ett vanligt årsmöte som arrangeras. I år har vi även anledning att uppmärksamma jubileet av Vårdföretagarna 70 år.

Ett riktigt gott nytt år!

Av Inga-Kari Fryklund, 29 Dec 2016
2017 · Årskrönika

2016 var ett år då landets nyhetsredaktioner gavs många möjligheter att skriva om häpnadsväckande och oväntade händelser i världen. Det råder ingen tvekan om att oron i världen har ökat och att gamla sanningar är satta i gungning. Oro och osäkerhet har präglat också det inrikespolitiska klimatet under året – inte minst för privata vård- och omsorgsgivare.

Tidigare samarbete talar för fortsatt förhandling – inte konflikt

Av Inga-Kari Fryklund, 05 Dec 2016
avtal16 · Kommunal · Undersköterskor

Vi tror att samarbete och en gemensam målbild i längden stärker den svenska välfärden. Det är också därför vi värnar kollektivavtal och den svenska modellen. Vi hoppas därför att vi kan landa i ett avtal på en nivå som ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse.

Frågor kring avtalet inom personlig assistans

Av Inga-Kari Fryklund, 12 Sep 2016
avtal16 · Avtalsrörelse · Personlig assistans

Vårdföretagarna och Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal inom personlig assistans. Det var en oenig styrelse för Vårdföretagarna som motvilligt accepterade medlarnas bud om ett nytt avtal. Bakgrunden till branschens svåra läge är bl.a. att regeringen och Vänsterpartiet beslutat att inte höja assistansersättning i samma nivå som de kollektivavtalade lönerna.

Försäkringskassan har idag presenterat Fjordrapporten, resultatet av en myndighetsövergripande satsning som pågick mellan 2011 och 2015 i syfte att upptäcka, bryta upp och i förekommande fall lagföra brott i samband med assistansersättning. Rapporten visar att operation Fjord kunnat stoppa brott på cirka 60 miljoner kronor.

Välkommet arbete mot fusk inom personlig assistans

Av Inga-Kari Fryklund, 23 Apr 2016
DN · försäkringskassan · Personlig assistans

Den personliga assistansen är i grunden en frihetsreform. Den möjliggör för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv och delta i samhället. Det är oerhört viktigt att enbart seriösa utförare tillåts finnas inom personlig assistans.

Kvinnors vårdföretagande – en jämställdhetsfråga

Av Inga-Kari Fryklund, 08 Mar 2016
8 mars · Internationella kvinnodagen · jämställdhet · kvinnors företagande · Toppchefer · Valfrihet · Veckans Affärer

På internationella kvinnodagen vill vi passa på att lyfta fram alla de kvinnor som leder och utvecklar företag inom vård och omsorg. Det är kvinnor som banar väg för ökad valfrihet för patienter, brukare och medarbetare. Vi är stolta över att företräda en bransch som går i bräschen för ökad jämställdhet i näringslivet!

 

test8mars-2

Möte med Socialminister Åsa Regnér

Av Inga-Kari Fryklund, 03 Mar 2016
hvb · Socialministern · socialutskottet

Efter vår presentation inför Socialutskottet 9/2 blev vi inbjudna att komma tillbaka för ett längre samtal med utskottet. Någon dag senare besökte vi Socialminister Åsa Regnér efter inbjudan av ministern. Det är glädjande att både riksdag och regering är intresserade av att ta del av branschens erfarenheter avseende situationen kring ensamkommande flyktingbarn.

Vårdföretagarna talar inför socialutskottet

Av Inga-Kari Fryklund, 19 Feb 2016
ensamkommande barn · socialutskottet

Sedan sommaren har diskussionen om flyktingmottagandet till Sverige tilltagit. En del av de ensamkommande barn som kommer till Sverige placeras i HVB-hem som drivs privat – en del utav dessa är medlemmar hos Vårdföretagarna. Det är mot den bakgrunden Vårdföretagarna har tagit en rad initiativ för att bidra till en lösning av de utmaningar Sverige står inför. Den 9 februari bjöds vi tillsammans med en rad andra organisationer in till Riksdagens socialutskott på en öppen hearing för att dela med oss av våra synpunkter.

Privat vård och omsorg har högre andel fasta jobb

Av Inga-Kari Fryklund, 18 Feb 2016
anställningsvillkor · Kommunal

Kommunals rapport visar att privata utförare av vård och omsorg har lägre andel tidsbegränsat anställda 2015. Men det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen på området då kontinuitet är viktigt för kvaliteten. Samtidigt är det viktigt att se både värdet och behovet av tidsbegränsade anställningar.

Sida 1 av 3123