Inga-Kari Fryklund — 26 inlägg

Inga-Kari arbetar som förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Det tragiska dödsfallet i Mölndal

Av Inga-Kari Fryklund, 27 Jan 2016

Incidenten då en ung kvinna knivhöggs till döds i ett privat drivet HVB-hem i Mölndal är en mycket tragisk händelse som vi djupt beklagar. Våra tankar går till kvinnans anhöriga, medarbetarna på HVB-hemmet och inte minst till de barn och ungdomar som bor där. Vi vet idag för lite om incidenten för att kunna säga […]

Ordning och reda i välfärden

Av Inga-Kari Fryklund, 14 Dec 2015
Etik · fusk · ordning och reda · välfärd · Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för att enbart vård- och omsorgsgivare med hög kvalitet ska vara verksamma, men precis som andra sektorer finns det tyvärr oseriösa aktörer i vården och omsorgen, även om de är ganska få. Vårdföretagarna är Sveriges största branschorganisation för privata vårdgivare och arbetar hårt för att hålla dessa borta, här beskriver vi några av de insatser vi gör.

Snabbspår förbättrar integrationen

Av Inga-Kari Fryklund, 07 Dec 2015
integration · regeringen · snabbspår

Regeringen har presenterat snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Detta drivs tillsammans med arbetsmarknadens parter och där är Vårdföretagarna en aktiv del. Snabbspår är ett viktigt arbete som i förlängningen kommer att lyfta svensk sjukvård.

presstraff-snabbspar-2015

Nationell samling om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården behövs

Av Inga-Kari Fryklund, 06 Nov 2015
Gabriel Wikström. Helene Hellmark Knutsson · kompetensförsörjning · landsting · privata vårdgivare · regioner · SKL

”Kompetensförsörjningen är den största utmaningen i hälso- och sjukvården.” Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid gårdagens möte, som är ett led i arbetet med att få till stånd en nationell samling för frågorna om kompetensförsörjningen. Vårdföretagarna var, tillsammans med SKL, professionsorganisationerna och några av landets högre lärosäten, inbjudna till sjukvårdsminister Gabriel Wikström och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson för att diskutera dessa frågor.

Trots nya direktiv – den våta filten över den privata vården ligger kvar

Av Inga-Kari Fryklund, 05 Nov 2015
Ardalan Shekarabi · Ilmar Reepalu · Kvalitet · privata vårdgivare · välfärd · Vinst i välfärden

Civilminister Ardalan Shekarabi och regeringen har idag lämnat tilläggsdirektiv till Ilmar Reepalus utredning i syfte att bredda utredningens uppdrag. Den som trodde att utredningens uppdrag i grunden skulle förändras lär bli besviken. Även om en del av de nya uppdragen till utredningen går i rätt riktning, ligger de skadliga huvuduppdragen om att ta fram förslag om vinstbegränsningar för den privat drivna vården och omsorgen fast. Det fortsätter att hota den privat drivna vården och omsorgen och hämma den fortsatta utvecklingen. Den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består.

Bra stoppa välfärdsfusket

Av Inga-Kari Fryklund, 24 Sep 2015
ekonomisk brottslighet · Etik · Morgan Johansson

Regeringen har tillsatt en utredning för stoppa ekonomisk brottslighet i välfärden. Det är bra och något Vårdföretagarna länge efterfrågat. Det är en fråga om förtroende för vår gemensamma välfärd. Skattemedel ska gå till det de är avsedda för. Men det är uppenbart att samarbetsregeringen bör öka sitt interna samarbete. Morgan Johansson bedriver å sin sida ett viktigt arbete för att begränsa och rensa ut kriminella och icke-etiska väldfärdsföretag. Samtidigt har civilminister Ardalan Shekarabi tillsatt en utredning som ska föreslå hinder för de välfungerande företagens möjligheter att verka.

Viktigt att minska sjukfrånvaron i vården och omsorgen

Av Inga-Kari Fryklund, 23 Sep 2015
Annika Strandhäll · privata vårdgivare · Reepalu · Sjuktal

Regeringen har idag presenterat ett åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är hög i vården och omsorgen, men lägre bland de privata vårdgivarna. Det finns redan idag lärdomar för kommuner och landsting att dra av hur privata vård- och omsorgsgivare driver sin verksamhet och tar hand om sin personal.  Vårdföretagarna välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot att bidra i arbetet med att minska ohälsan.

Medalj till Sverige i Yrkes-VM

Av Inga-Kari Fryklund, 17 Aug 2015
Euroskills2016 · kompetensförsörjning · WorldSkills

Igår var det medaljutdelning i Yrkes-VM i São Paulo där fler än 1 000 ungdomar från 60 länder har slagits om medaljer i flera yrkeskategorier. Stora gratulationer till Julia Lundin som tävlade i yrket undersköterska och fick exellencemedalj för en insats i världsklass.

Vård- och omsorgsföretag nominerade till pris för mest företagsamma

Av Inga-Kari Fryklund, 14 Nov 2014
årets mest företagsamma människa · jämställdhet · Svenskt Näringsliv · vårdföretagande

Just nu pågår en omröstning runt om i Sverige för att kora regionens mest företagsamma människa. Det är glädjande att se att flera av Vårdföretagarnas medlemmar är nominerade till priset. Finalisterna är alla personer som skapar jobb, utvecklar verksamheter, vågar och ser möjligheter.

Fel väg fram att avskaffa valfriheten i Stockholms stad

Av Inga-Kari Fryklund, 03 Nov 2014
lagen om valfrihet · LOV · stockholms stad

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd skrev i fredags (31/10) på SvD brännpunkt att lagen om valfrihet, LOV, ska ses över för att säkerställa en god omsorg för Stockholms äldre. Med de äldres bästa för ögonen är det tyvärr fel väg att gå. Det är inte det faktum att Stockholms äldre har möjlighet att välja hemtjänst som är problemet.

Sida 2 av 3123