Karin Liljeblad — 54 inlägg

Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Välkommet att patienten ska kunna söka vård i andra landsting, men varför inte fullt ut?

Av Karin Liljeblad, 23 Jan 2014
patientlag · patientlagstiftning · patientmaktsutredningen · Valfrihet · Vårdval

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen stärker patientens ställning i vården genom en patientlag. Den ger patienten möjlighet att fritt söka öppenvård över landstingsgränserna. Men regeringen borde ha gett patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligger kvar på sjukhuset. Den nya patientlagen utvecklar patientens möjligheter att själv välja vårdgivare i sjukvården. Nu kommer patienter kunna […]

Privata vårdgivare – en del av sjukvårdssystemet och inget bihang

Av Karin Liljeblad, 06 Nov 2013
dagens medicin · partnerskap · privatvårdsdagen

Varje dag besöker fler än 56 000 patienter de privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården. Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård konstaterar i en debattartikel i Dagens Medicin i dag att det är dags för ett perspektivskifte hos sjukvårdspolitiker och landstingsledningar i synen på privata vårdgivare. De råkar inte bara finns i marginalen, utan […]

Konkurrensverkets uppföljning i branschens intresse

Av Karin Liljeblad, 10 Okt 2013
Konkurrensverket · lika villkor

I dagarna dimper det ner ett brev från Konkurrensverket hos våra medlemsföretag som bedriver primärvård, med ett åläggande att redovisa vårdcentralens ekonomiska resultat. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen att följa upp vårdvalet ur ett konkurrensperspektiv.

Lättillgänglig information om resultat stärker patientens makt

Av Karin Liljeblad, 21 Aug 2013
Myndigheten för vårdanalys · Sjukvård · Valfrihet

Mer än 3 av 4 patienter tycker att det är viktigt att få välja vårdcentral. 95 procent av patienterna känner till att de får välja och en fjärdedel av patienterna har bytt vårdcentral de senaste åren. Men som Myndigheten för vårdanalys pekar på i sin rapport som presenterades i dag så måste informationen till patienterna […]

Sida 6 av 6Första...23456