karlryda — 1 inlägg

Näringspolitisk expert med ansvar för bransch Individ och familj.

De långa handläggningstiderna hos IVO måste kortas. Dagens situation innebär ett hinder för privata aktörer att ta sig in på HVB-marknaden. Detta och en rad andra åtgärder föreslås av Konkurrensverket i en rapport om HVB-marknaden.