Katrin Östman — 21 inlägg

Fler bloggar också om mest sjuka äldre

Av Katrin Östman, 15 Nov 2013
Attendo · Eva Nilsson Bågenholm · Maria Larsson · Mest sjuka äldre · SKL · Socialdepartementet

Följ gärna SKL:s gästblogg Bättre liv för sjuka äldre för att få en bild av bredden i det utvecklingsarbete som genomförs inom vården och omsorgen om äldre. I det senaste blogginlägget skriver Maria Ivarsson, verksamhetschef på Attendo Akalla äldreboende. Maria går på den nationella ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen parallellt med sitt arbete. På utbildningen har […]

Seminarieserien om en föränderlig äldreomsorg

Av Katrin Östman, 18 Okt 2013
Göran Henriks · Mest sjuka äldre · Qulturum · SSR

Många av Vårdföretagarnas medlemmar har efterfrågat tydligare besked om vad som gäller. Vad är det som förväntas genom överenskommelsen om mest sjuka äldre?

Vad är förbättringskunskap? På fredagens telefonmöte kan du få veta mer

Av Katrin Östman, 16 Okt 2013
Ledningskraft · Mest sjuka äldre · SKL

  I arbetet med mest sjuka äldre används ibland begreppet förbättringskunskap. Det erbjuds också konferenser och utbildningar i förbättringsarbete. Vad är då förbättringskunskap och vad får man lära sig på en sådan kurs? 

Missa inte att anmäla dig till Vårdföretagarnas konferens om den nationella politiken för äldres rätt till vård och omsorg av hög kvalitet

Av Katrin Östman, 16 Sep 2013
Aleris · Handengeriatriken · Mest sjuka äldre · PRO · SPF · Tyresö kommun · Wästerläkarna

Konferensen den 1 oktober är ett av flera aktuella evenemang på samma tema, nämligen de förändringsprocesser som syftar till att främja äldres rätt till vård och omsorg av hög kvalitet. Vid detta tillfälle kommer vi att utgå från den pågående utvecklingen i den nationella politiken med kundval, ökat brukarinflytande, kvalitetsmätningar, resultatstyrning och så vidare. Vilka […]

Vill du lära dig mer om rättssäkerhet och god kvalitet i Äldreomsorgen?

Av Katrin Östman, 10 Sep 2013
Lex Sarah · rättssäkerhet · socialstyrelsen

Det kan ibland vara komplicerat att arbeta med rättssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. Därför ordnar Socialstyrelsen en heldagskonferens som tar upp dessa frågor. Konferensen ges på fem olika orter under november och december. På konferensen får ni lära er mer om Lex Sarah. Socialstyrelsen konstaterade i den årliga tillsynsrapporten att anmälningarna ofta […]

Bra jobbat!

Av Katrin Östman, 04 Sep 2013
Äldrecentrum · Datainspektionen · Mest sjuka äldre · Senior Alert · Socialdepartementet

Nu börjar det märkas att anställda i våra medlemsföretag jobbar på för att konma igång med kvalitetsregistren! Under våren ökade medlemsföretagens registreringsgrad kontinuerligt. Redan i april låg Bransch äldreomsorg i linje med de interna mål som vi satte i början på året, vilket också innebär att många företag nu börjar kunna använda resultaten för att jämföra […]

Strategisk uppdatering i SKL:s arbete med bättre liv för mest sjuka äldre

Av Katrin Östman, 20 Aug 2013
Akademikerförbundet SSR · Gothia Fortbildning · Mest sjuka äldre · SKL

Nu är arbetet igång igen efter semestern. Redan förra veckan var det full fart med fortsatt planering av höstens aktiviteter. Till aktiviteter som står på agendan hör studiedagar, konferens om den nationella äldrepolitiken, fortsatt samarbete med SKL:s satsning Ledningskraft och Qulturum samt en seminarieserie för chefer i äldreomsorg i samarbete med SSR och Gothia Fortbildning.

Undvika tvång och inlåsning i demensvården

Av Katrin Östman, 09 Jul 2013
BPSD · Kommunal · Mest sjuka äldre · Socialdemokraterna · Socialdepartementet · socialstyrelsen

Äldreomsorgen har liten vana av att läsa och börja tillämpa nya forskningsrön på eget initiativ; man väntar in socialnämndens beställning. Överenskommelsen om mest sjuka äldre bygger istället på en forskningsdriven kvalitetsutveckling av vård och omsorg om mest sjuka äldre. Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD-registret, ger stöd för personal och andra beslutsfattare att […]

Krav på kvalitetsledningssystem och patientsäkerhetsberättelse

Av Katrin Östman, 26 Jun 2013
kvalitetsledningssystem · Mest sjuka äldre · patientsäkerhetsberättelse · SKL · socialstyrelsen

Ett grundläggande krav i överenskommelsen om mest sjuka äldre är att kommunen, landstinget eller regionen dokumenterat hur riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering inom vård och omsorg om äldre ska bedrivas, dvs att man har ett kvalitetsledningssystem. För Vårdföretagarnas medlemmar är det ett krav i våra etiska riktlinjer. Jag får ibland frågor från nystartade medlemsföretag om vad som […]

Telefonmöte om chefsstöd i arbetet med mest sjuka äldre

Av Katrin Östman, 17 Jun 2013
Ledningskraft · Mest sjuka äldre · Qulturum · SKL

Idag har Vårdföretagarna haft telefonmöte om chefsstöd och chefsutbildningar i arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Göran Henriks, Margareta Albinsson och Ulf Andersson deltog och berättade om SKL:s nationella satsning Ledningskraft och olika regionala aktiviteter som alla är öppna också för chefer i privata företag. Göran Henriks inledde med att berätta […]

Sida 1 av 3123