Sabina Joyau — 25 inlägg

Sabina arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för bransch äldreomsorg.

Ingen förståelse för hur ojämlikt den slopade ungdomsrabatten nu slår

Av Sabina Joyau, 08 Jul 2016
arbetsgivaravgifter · kompensation · ungdomar

Så kom det då äntligen, efter sex (!) månader, svaret från regeringen som vi trodde skulle lösa problemen med hur orättvist kompensationen för den slopade ungdomsrabatten slår. Trots den långa tid som regeringen tagit på sig att svara så uppfylls inte våra förväntningar. Våra medlemmar kommer återigen få förlita sig på kommunerna och landstingens goda vilja att dela med sig av den statliga kompensationen.

Arbetsgivare ska inte betala mer för sjukskrivningar – slopa förslaget om sjukskatt

Av Sabina Joyau, 10 Jun 2016
regeringen · sjukskrivning · vård- och omsorg

I veckan gick remisstiden ut för regeringens förslag om att tvinga arbetsgivare att betala 25 procent av de anställdas sjukskrivning. Vårdföretagarna har lämnat sitt svar – vi säger nej. Förslaget innebär en rejält ökad kostnadsrisk för den som har anställda. Det äventyrar den så viktiga rekryteringen till vården och omsorgen. Och kanske allvarligare, dörren till arbetsmarknaden riskerar att stängas för den som har en svag arbetsmarknadsförankring.

Hur länge ska Göteborg vänta på valfrihet?

Av Sabina Joyau, 17 Feb 2016
Äldreomsorg · Göteborg · hemtjänst · LOV

Det borde vara en självklarhet när hemtjänsten brister att kunna ryta ifrån och säga, jag litar inte längre på er, jag vill inte längre att ni kommer hem till mig. Men så är det inte i Göteborg. I kväll sänder Uppdrag granskning på nytt ett program om äldreomsorgen.

Låt privata företag i Stockholm bidra till välfärdens utveckling

Av Sabina Joyau, 13 Jan 2016
stockholms stad · upphandling

I Stockholm utförs mer än hälften av all omsorg av privata utförare. Vi vet att den privata omsorgen håller hög kvalitet och utvecklar välfärden med innovation och effektiviseringar. Tror man att mångfald, valfrihet och konkurrens är bra och är mån om att kvaliteten är hög så finns det skäl att se över hur upphandlingarna av vården och omsorgen fungerar. Stockholm stad har tagit fram ett nytt upphandlingsprogram som vi har lämnat synpunkter på.

Samtal om upphandling av vård och omsorg

Av Sabina Joyau, 07 Dec 2015
upphandling · Upphandlingsmyndigheten

Vanligen bedöms storleken på kommunalt upphandlade varor och tjänster till 800 miljarder varje år. Det är stora belopp som inrymmer långt mer än vård- och omsorg. För att kommun och landsting ska få bra leveranser krävs det att upphandlingen fungerar. Under ett frukostmöte arrangerat av Vårdföretagarna den 4 december hade medlemsföretagen möjlighet att ställa frågor till den nya Upphandlingsmyndigheten.

Stockholms äldre mer nöjda i privat regi

Av Sabina Joyau, 07 Dec 2015
Ardalan Shekarabi · Konkurrens · Kvalitet · privat äldreomsorg

Socialstyrelsen har frågat alla äldre som bor på vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst om hur de trivs och upplever sin situation. Frågorna ställs varje år och resultaten för 2015 har nyligen kommit. Det är tveklöst så att privata välfärdsverksamheter bidrar till en bättre omsorg för äldre om vi tittar på resultaten för Stockholm stad.

Regeringen måste ändra på kompensationen för den slopade ungdomsrabatten

Av Sabina Joyau, 25 Nov 2015
arbetsgivarvgifter · Konkurrensneutralitet · privat vård och omsorg · regeringen · ungdomar

Vårdföretagarna uppmanar idag regeringen i en skrivelse att ändra den statliga kompensationen för höjda arbetsgivaravgifter för unga som betalas ut till kommunerna. Samtliga ungdomar under 26 år som arbetar i välfärden ska ligga till grund för storleken på kompensationen, och inte som idag endast de unga som är anställda i kommuner och landsting. Dessutom ska kompensationen betalas ut på lika villkor till såväl offentliga som privata arbetsgivare i välfärdssektorn. Allt annat är orimligt.

Ny rapport om företagens syn på sjukfrånvaro

Av Sabina Joyau, 20 Nov 2015
privat vård och omsorg · privata vårdgivare · Sjukfrånvaro · Svenskt Näringsliv

Företagens erfarenheter av sjukfrånvaro var temat på Svenskt Näringslivs fullsatta frukostseminarium idag där en ny intressant rapport presenterades. 476 företag har svarat på enkätfrågor om sin sjukfrånvaro och sitt arbete med att få tillbaka sjuka medarbetare i jobb igen. Rapporten innehåller ett avsnitt där fyra företag, varav två inom vård- och omsorgsbranschen, delar med sig av sina framgångsfaktorer för låg sjukfrånvaro.

Positiv bild av svensk äldreomsorg när de äldre tillfrågas

Av Sabina Joyau, 26 Okt 2015
Äldreomsorg · Kvalitet · socialstyrelsen

De flesta äldre är idag nöjda med stödet från hemtjänsten eller med sitt äldreboende. Det framkommer när Socialstyrelsen frågar nästan 132 000 personer om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Det finns inga stora skillnader mellan privata och kommunala verksamheter, den sammanlagda nöjdheten är i stort sett densamma. Resultaten av enkäten släpptes i fredags i rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015.

Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka

Av Sabina Joyau, 03 Sep 2015
Äldreomsorg · Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · privat äldreomsorg · privat vård och omsorg · privata vårdgivare · regeringen · Vårdföretagarna

I tisdags lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Rapporten konstaterar att de privata vård- och omsorgsgivarna inte har fått del av förbättringsarbetet i samma utsträckning som verksamheter i offentlig regi. Helt enkelt för att huvudmännen inte har förmedlat medel till sina privata vård- och omsorgsgivare, utan bara till den egna verksamheten. Statskontorets rapport måste bli en väckarklocka för regeringen och SKL. Regeringens satsningar måste handla om att göra det bättre för alla äldre, inte bara för dem i offentliga verksamheter.

 

Sida 2 av 3123