Sabina Joyau — 22 inlägg

Sabina arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för bransch äldreomsorg.

Är bemanningen avgörande för kvaliteten i äldreomsorgen?

Av Sabina Joyau, 04 Maj 2015
Äldreomsorg · Ilmar Reepalu · Kvalitet · privat äldreomsorg · regeringen · Svenskt Näringsliv

Idag konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport att det finns ett litet positivt samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är på sitt äldreboende. Analysen visar dock att det krävs så stora personalökningar för att alls påverka brukarnöjdheten att det går att ställa frågan om det är att använda resurserna effektivt.

Kvalitetskonkurrens – positivt för äldreomsorgen

Av Sabina Joyau, 31 Mar 2015

Fler politiker borde lyssna på erfarna chefer som arbetar nära verksamheten och ser betydelsen av att det också finns privata utförare av vård och omsorg. Det är dags att se den verkliga nyttan av en mångfald av utförare inom vård och omsorg.

Sida 3 av 3123