Sabina Joyau — 25 inlägg

Sabina arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för bransch äldreomsorg.

Nio av tio använder sin valfrihet enligt Socialstyrelsen

Av Sabina Joyau, 03 Jul 2015
Konkurrens · Kvalitet · LOV · socialstyrelsen · Valfrihet · Vårdföretagarna

Valfrihetssystem inom LOV har införts i fler än hälften av landets kommuner. Valfriheten är störst inom äldreomsorgen. De flesta brukare klarar att göra ett val av utförare på egen hand. Nio av tio med möjligheten att välja utförare tar också den möjligheten. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk rapport om LOV.

Kompensationen för höjda ungdomsarbetsgivaravgifter: Unga behövs oavsett regi

Av Sabina Joyau, 26 Jun 2015
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Valfrihet

Regeringen har beslutat att stegvis höja arbetsgivavgifterna för unga och att kompensera kommunsektorn för detta. Höjningen drabbar en rad branscher men kanske särskilt vård- och omsorgsbranschen där många unga får sitt första jobb. Kompensationen måste komma alla utförare av välfärdstjänster till del, såväl offentliga som privata. Därför uppmanar Vårdföretagarna idag SKL att ta fram en rekommendation för lika behandling av egen regi och privat regi.

Bemanningspengarna ska komma alla äldre till del

Av Sabina Joyau, 17 Jun 2015
Äldreomsorg · privat äldreomsorg · regeringen · Vårdföretagarna

Äldreminister Åsa Regnér och regeringen vill öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det är välkommet att regeringen fokuserar på annat än olika driftsformers för- och nackdelar. Privata utförare av äldreomsorg utgör en viktig del av välfärden. Därför måste regeringen förtydliga att kommunerna ska samverka med de privata utförarna när bemanningspengarna fördelas.

Är bemanningen avgörande för kvaliteten i äldreomsorgen?

Av Sabina Joyau, 04 Maj 2015
Äldreomsorg · Ilmar Reepalu · Kvalitet · privat äldreomsorg · regeringen · Svenskt Näringsliv

Idag konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport att det finns ett litet positivt samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är på sitt äldreboende. Analysen visar dock att det krävs så stora personalökningar för att alls påverka brukarnöjdheten att det går att ställa frågan om det är att använda resurserna effektivt.

Kvalitetskonkurrens – positivt för äldreomsorgen

Av Sabina Joyau, 31 Mar 2015

Fler politiker borde lyssna på erfarna chefer som arbetar nära verksamheten och ser betydelsen av att det också finns privata utförare av vård och omsorg. Det är dags att se den verkliga nyttan av en mångfald av utförare inom vård och omsorg.

Sida 3 av 3123