Ämne: Äldreomsorg

Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Av Håkan Tenelius, 09 Sep 2015
Äldreomsorg · hemtjänst · Kvalitet · skönsmon · socialstyrelsen · Uppdrag granskning

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

foto-mikael-kristenson-gron

Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka

Av Sabina Joyau, 03 Sep 2015
Äldreomsorg · Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · privat äldreomsorg · privat vård och omsorg · privata vårdgivare · regeringen · Vårdföretagarna

I tisdags lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Rapporten konstaterar att de privata vård- och omsorgsgivarna inte har fått del av förbättringsarbetet i samma utsträckning som verksamheter i offentlig regi. Helt enkelt för att huvudmännen inte har förmedlat medel till sina privata vård- och omsorgsgivare, utan bara till den egna verksamheten. Statskontorets rapport måste bli en väckarklocka för regeringen och SKL. Regeringens satsningar måste handla om att göra det bättre för alla äldre, inte bara för dem i offentliga verksamheter.

 

Bemanningspengarna ska komma alla äldre till del

Av Sabina Joyau, 17 Jun 2015
Äldreomsorg · privat äldreomsorg · regeringen · Vårdföretagarna

Äldreminister Åsa Regnér och regeringen vill öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det är välkommet att regeringen fokuserar på annat än olika driftsformers för- och nackdelar. Privata utförare av äldreomsorg utgör en viktig del av välfärden. Därför måste regeringen förtydliga att kommunerna ska samverka med de privata utförarna när bemanningspengarna fördelas.

När LOV föreslås ersättas med ”verklig valfrihet” osäkrar jag min Twitter-app

Av Håkan Tenelius, 01 Jun 2015
Äldreomsorg · Ardalan Shekarabi · Kommunal · LOV · NPM · Valfrihet

I rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” föreslår Kommunal ett nytt arbetssätt för hemtjänsten. Den ska organiseras i team, och personalen ska ges mer tid och utrymme att bedöma de äldres behov. Hemtjänstkunden ska få större inflytande över vilken hjälp som ges.

Rapporten, som släpptes i slutet av maj, sätter fingret på några av äldreomsorgens stora utmaningar. Men några av tankegångarna riskerar att leda helt fel. Jag hade förmånen att få delta i en paneldiskussion kring förslaget, tillsammans med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Är bemanningen avgörande för kvaliteten i äldreomsorgen?

Av Sabina Joyau, 04 Maj 2015
Äldreomsorg · Ilmar Reepalu · Kvalitet · privat äldreomsorg · regeringen · Svenskt Näringsliv

Idag konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport att det finns ett litet positivt samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är på sitt äldreboende. Analysen visar dock att det krävs så stora personalökningar för att alls påverka brukarnöjdheten att det går att ställa frågan om det är att använda resurserna effektivt.

Äldre som lider i onödan

Av Rikard Johansson, 27 Apr 2015
Äldreomsorg · Kvalitet · Vårdföretagarna

Det finns i Sverige idag äldre människor som lider helt i onödan. Vår välfärd tillhör världens främsta och vi tjänar ofta som det goda exemplet för andra länder. Trots det har vi fortfarande lågt hängande frukter som om de åtgärdas kan spara enormt lidande för våra äldre och sjuka.

Bättre möjlighet för äldre att komma ut i privata äldreboenden

Av Håkan Tenelius, 09 Dec 2014
Äldreomsorg · återkommunalisering · Brukarundersökningen · Clara Lindblom

DN Stockholm rapporterar (6/12) att äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) driver frågan att Stockholms äldre ska ha rätt till utevistelse. Möjligheten till utomhusvistelse är en av de för kvaliteten viktiga frågor som Socialstyrelsen har med i sin brukarundersökning.  I svaren från Stockholm syns tydligt att de privata äldreboendena är bättre än de offentligt drivna på detta. […]

Stora företag bäst på styrning och ledning i äldreomsorgen

Av Maria Hjalmarsson, 17 Nov 2014
Äldreomsorg · Henrik Jordahl · Jannis Angelis · Kvalitet · management

Henrik Jordahl och Jannis Angelis rapport ”Att styra och leda äldreomsorg” belyser hur väl verksamhetsstyrningen fungerar bland äldreboenden i Sverige, och resultatet visar att ledning och styrning i allmänhet fungerar väl på svenska äldreboenden, och framförallt inom stora företag.

Äldre nöjda med både privat och offentlig äldreomsorg

Av Maria Hjalmarsson, 29 Okt 2014
Äldreomsorg · brukarundersökning

I förra veckan släppte Socialstyrelsen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014. Där har 130 000 äldre svarat hur de upplever sitt äldreboende eller sin hemtjänst. Resultatet skiljer sig inte särskilt från förra året och de äldre är överlag nöjda med sin omsorg. Det finns inte några tydliga skillnader mellan privat och kommunal hemtjänst och särskilt boende, den sammanlagda nöjdheten är i stort sett den samma.

Rättelse av Sjöstedts osanningar

Av Håkan Tenelius, 11 Sep 2014
Äldreomsorg · Aleris · Attendo · Jonas Sjöstedt · tv4 · Vardaga · Vinst · vinster i välfärden

Igår frågades Jonas Sjöstedt ut i TV4 om bland annat vinster i välfärden. Han motiverade sitt krav på vinstreglering med tre osanna påståenden. Jag vet inte om Sjöstedt är felinformerad eller medvetet sprider osanningarna. Men en partiledare som gör anspråk på regeringsmakten måste hålla sig till fakta. Och ett beslut som berör hundratusentals människors välfärd får inte vila på falska antaganden. Här är sanningen, Jonas Sjöstedt.

Sida 2 av 512345