Ämne: försäkringskassan

Spiken i kistan för myten om det utbredda fusket

Av Fredrik Borelius, 04 Maj 2017
försäkringskassan · fusk · Personlig assistans

Personlig assistans har funnits i mer än tjugo år i sin nuvarande form. Under den tiden har branschen betraktats på olika vis. De senaste åren har fusk och överutnyttjande präglat den bilden – en bild som nu börjar ge vika för verkligheten.

Välkommet arbete mot fusk inom personlig assistans

Av Inga-Kari Fryklund, 23 Apr 2016
DN · försäkringskassan · Personlig assistans

Den personliga assistansen är i grunden en frihetsreform. Den möjliggör för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv och delta i samhället. Det är oerhört viktigt att enbart seriösa utförare tillåts finnas inom personlig assistans.

Gemensamt uttalande från Vårdföretagarna och Försäkringskassan m.fl. om personliga assistans

Av Katarina Storm Åsell, 05 Feb 2014
försäkringskassan · Personlig assistans · uttalande

LSS-reformen infördes 1994 och innebar möjligheten att leva sina liv som andra för en stor grupp människor. I stället för att förvisas till institutioner fick människor med funktionsnedsättningar chans att leva ett eget liv med egen bostad, möjlighet att arbeta och ha en fritid. Kort sagt en chans att bli fullvärdiga medborgare. För den rätten […]