Ämne: hemtjänst

Ger LOV kontroll på kostnaderna för äldreomsorgen?

Av Sabina Joyau, 14 Sep 2017
Äldreomsorg · hemtjänst · LOV

Dyr äldreomsorg ger inte nöjdare äldre. Det konstaterar tidningen Dagens Samhälle när de idag listar kommuner med högst respektive lägst kostnader för äldreomsorgen. Det som artikeln inte redovisar är att i åtta av de tio kommunerna med lägst kostnad gäller lagen om valfrihet, LOV, i hemtjänsten. 

Nöjda äldre, en bild som sällan kommer fram i media

Av Anders Manell, 19 Okt 2016
äldreboende · hemtjänst · socialstyrelsen

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. Det slår Socialstyrelsen fast i brukarundersökningen för 2016 som presenterades i veckan. Där har 135 000 äldre svarat på frågor om hur nöjd man är med sin äldreomsorg. Det är glädjande att äldreomsorgen inte alls är så dålig som skandalrubrikerna i media ofta vill påskina, tvärtom är detta ett bra tillfälle att påminnas om att vi ska vara stolta över alla de fantastiska insatser som görs varje dag.

Hur länge ska Göteborg vänta på valfrihet?

Av Sabina Joyau, 17 Feb 2016
Äldreomsorg · Göteborg · hemtjänst · LOV

Det borde vara en självklarhet när hemtjänsten brister att kunna ryta ifrån och säga, jag litar inte längre på er, jag vill inte längre att ni kommer hem till mig. Men så är det inte i Göteborg. I kväll sänder Uppdrag granskning på nytt ett program om äldreomsorgen.

Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Av Håkan Tenelius, 09 Sep 2015
Äldreomsorg · hemtjänst · Kvalitet · skönsmon · socialstyrelsen · Uppdrag granskning

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

foto-mikael-kristenson-gron