Ämne: kompetensförsörjning

Fel om löner i privat driven äldreomsorg

Av Inga-Kari Fryklund, 07 Feb 2018
Äldreomsorg · Kommunal · Kompetens · kompetensförsörjning · medarbetare · privat äldreomsorg

Jag nåddes via twitter av att det på Forum Jämställhet i Karlstad idag påståtts att medarbetare i privat driven äldreomsorg fått sämre löner än kollegerna i den kommunalt drivna äldreomsorgen. Jag kan uttala mig om hur det ser ut bland Vårdföretagarnas medlemsföretag, och ser jag på vår statistik är det uppenbart att påståendet är gripet ur luften.

Välfärden behöver en halv miljon (!) nya medarbetare

Av Sabina Joyau, 05 Feb 2018
kompetensförsörjning · medarbetare · rekryteringsutmaning · SKL · välfärd

Antalet anställda inom välfärden behöver öka med knappt 200 000 personer fram till år 2026. Samtidigt går drygt 300 000 av välfärdens medarbetare i pension under samma period. Tillsammans handlar det om ett rekryteringsbehov på en halv miljon personer om inga förändringar görs. Det konstaterar SKL idag i en ny rekryteringsrapport.

Professorerna bortser från vårdvalsmodellens fördelar

Av Karin Liljeblad, 16 Maj 2017
kompetensförsörjning · tillgänglighet · uppföljning · Vårdval

Vårdvalet inom hudsjukvården i Stockholms läns landsting kritiseras av ett antal professorer i SvD.  Men de bortser från vårdvalets styrkor. Vårdgivarna inom vårdval hud verkar på landstingets uppdrag. Vi anser att landstinget och vårdgivarna gemensamt ska följa och ta ansvar för vårdvalens utveckling. Utvecklingspotentialen är stor. Patientens rätt till vård av hög kvalitet och tillgänglighet måste sättas främst.

Ett hotat framgångsexempel i Västernorrland

Av Erik Lindén, 28 Apr 2017
kompetensförsörjning · Kvalitet

Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården – hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård? Det var temat för socialutskottets öppna utfrågning den 6 april. En av de inbjudna talarna var Eva Jaktlund, allmänspecialist och verksamhetschef på vårdcentralerna Fränsta och Sidsjö i Västernorrland. Hon berättade om varför de lyckas så bra, men också om de politiska hoten som riskerar att tvinga fram en nedläggning.

Yrkes-SM i Malmö

Av Christoffer, 14 Jun 2016
Framtidens välfärd · kompetensförsörjning · rekrytering · Yrkes-SM

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna den svenska välfärden står inför. Utan nya medarbetare kommer vårdcentraler, hemtjänst, äldreboenden och en rad andra verksamheter inte längre kunna fullfölja sitt uppdrag. Och behovet är stort. Om inga förändringar görs i arbetssätt, bemanning och styrning krävs det 225 000 nya medarbetare till 2023. Rikard Johansson, kvalitets-/etikrådgivare Vårdföretagarna besökte tävlingen.

Nationell samling om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården behövs

Av Inga-Kari Fryklund, 06 Nov 2015
Gabriel Wikström. Helene Hellmark Knutsson · kompetensförsörjning · landsting · privata vårdgivare · regioner · SKL

”Kompetensförsörjningen är den största utmaningen i hälso- och sjukvården.” Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid gårdagens möte, som är ett led i arbetet med att få till stånd en nationell samling för frågorna om kompetensförsörjningen. Vårdföretagarna var, tillsammans med SKL, professionsorganisationerna och några av landets högre lärosäten, inbjudna till sjukvårdsminister Gabriel Wikström och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson för att diskutera dessa frågor.

Medalj till Sverige i Yrkes-VM

Av Inga-Kari Fryklund, 17 Aug 2015
Euroskills2016 · kompetensförsörjning · WorldSkills

Igår var det medaljutdelning i Yrkes-VM i São Paulo där fler än 1 000 ungdomar från 60 länder har slagits om medaljer i flera yrkeskategorier. Stora gratulationer till Julia Lundin som tävlade i yrket undersköterska och fick exellencemedalj för en insats i världsklass.