Ämne: Konkurrensneutralitet

(O)lika villkor i vården och omsorgen

Av Sabina Joyau, 07 Sep 2017
Äldreomsorg · Konkurrens · Konkurrensneutralitet · landsting · LOV · privat äldreomsorg · privata vårdgivare · Valfrihet · Vårdval

Valfrihet och mångfald är viktigt, det råder det bred enighet om. Men samtidigt missgynnas privata utförare inom vård och omsorg av det offentliga genom snedvridna villkor och obalans mellan resurser och uppdrag. I går släppte Vårdföretagarna den femte och sista rapporten i rapportserien ”De dolda hoten mot mångfalden” som har granskat hur konkurrensneutraliteten fungerar i praktiken.

alla-rapporter

Viktigt beslut i Norrbottens läns landsting om lika villkor för alla vårdgivare

Av Karin Liljeblad, 04 Mar 2016
Konkurrensneutralitet · lika villkor · Norrbottens läns landsting · primärvård · Vårdval

Landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting fattade igår ett både välkommet och principiellt viktigt beslut om en modell för att kompensera de privata vårdgivarna när landstingets egna vårdcentraler går med underskott. På så sätt vill landstingspolitikerna säkra att alla patienter får lika förutsättningar till god vård, oavsett vilken vårdcentral de väljer att vända sig till. Vi hoppas att andra landsting och regioner följer Norrbottens exempel.

 

Regeringen måste ändra på kompensationen för den slopade ungdomsrabatten

Av Sabina Joyau, 25 Nov 2015
arbetsgivarvgifter · Konkurrensneutralitet · privat vård och omsorg · regeringen · ungdomar

Vårdföretagarna uppmanar idag regeringen i en skrivelse att ändra den statliga kompensationen för höjda arbetsgivaravgifter för unga som betalas ut till kommunerna. Samtliga ungdomar under 26 år som arbetar i välfärden ska ligga till grund för storleken på kompensationen, och inte som idag endast de unga som är anställda i kommuner och landsting. Dessutom ska kompensationen betalas ut på lika villkor till såväl offentliga som privata arbetsgivare i välfärdssektorn. Allt annat är orimligt.

Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka

Av Sabina Joyau, 03 Sep 2015
Äldreomsorg · Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · privat äldreomsorg · privat vård och omsorg · privata vårdgivare · regeringen · Vårdföretagarna

I tisdags lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Rapporten konstaterar att de privata vård- och omsorgsgivarna inte har fått del av förbättringsarbetet i samma utsträckning som verksamheter i offentlig regi. Helt enkelt för att huvudmännen inte har förmedlat medel till sina privata vård- och omsorgsgivare, utan bara till den egna verksamheten. Statskontorets rapport måste bli en väckarklocka för regeringen och SKL. Regeringens satsningar måste handla om att göra det bättre för alla äldre, inte bara för dem i offentliga verksamheter.

 

Kompensationen för höjda ungdomsarbetsgivaravgifter: Unga behövs oavsett regi

Av Sabina Joyau, 26 Jun 2015
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Valfrihet

Regeringen har beslutat att stegvis höja arbetsgivavgifterna för unga och att kompensera kommunsektorn för detta. Höjningen drabbar en rad branscher men kanske särskilt vård- och omsorgsbranschen där många unga får sitt första jobb. Kompensationen måste komma alla utförare av välfärdstjänster till del, såväl offentliga som privata. Därför uppmanar Vårdföretagarna idag SKL att ta fram en rekommendation för lika behandling av egen regi och privat regi.

Konkurrensverkets rapport om vårdval borde vara en ögonöppnare

Av Karin Liljeblad, 17 Dec 2014
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · landsting · LOV · primärvård · Sjukvård · Valfrihet · Vårdval

Vårdvalet har lett till 20 procent fler vårdcentraler och kvalitetskonkurrens. Det visar Konkurrensverkets färska uppföljning. De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fast läkarbemanning, vilket ger bättre förutsättningar för kontinuitet i vården. Många vårdcentraler, framför allt landstingsdrivna, klarar inte sin verksamhet på ersättningen i vårdvalen. Vårdföretagarna anser att landstingens underfinansiering av vårdvalen är ohållbar och uppmanar landstingsledningarna att ta fasta på Konkurrensverkets förslag.

sjukhuskorridor

Branschrådet – en plats för diskussion

Av Karin Liljeblad, 07 Maj 2014
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · landsting · Sjukvård · Vårdval

Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård, blev för en tid sedan intervjuad i Nyhetsbrevet Sjukvårdens Affärer om sin erfarenhet av branschråd som ett forum för dialog mellan beställare och vårdgivare. Eftersom artikeln ger en god bild av värdet av regionala och lokala branschråd för både beställare och vårdgivare vill vi gärna bidra till att sprida […]

Skakigt läge i Gävleborg

Av Gästbloggare, 02 Nov 2011
Konkurrensneutralitet

I Gävleborg skakar det under fötterna på den offentliga vården. Epicentrum ligger i landstingsfullmäktige som beslutat om extra tillskott för att täcka underskott i den offentliga vården. Något som, lindrigt uttryckt, är högst tveksamt ur konkurrensneutralt perspektiv.

LOV – inte bara guld och gröna skogar

Av Katrin Östman, 17 Okt 2011
Konkurrensneutralitet · LOV

Vårdföretagarna yrkar på lagändring som innebär att kommunerna ska utgå ifrån sina verkliga kostnader när de fastställer ersättningen till privata utförare. Samma ersättning ska utgå till privata som till offentliga utförare. Med lika spelregler så blir de nystartade företagen mer livskraftiga.

Vårdpolitiken omformas i C och Fp

Av Håkan Tenelius, 29 Aug 2011
Konkurrensneutralitet · Valfrihet

Flera partier använder mellanvalsperioden till att se över sina partiprogram. Centern ska vid stämman i Åre i september ta ställning till ett förslag från partiets förnyelsegrupp som bland annat innehåller ett kvantitativt mål för alternativen inom vård och omsorg: 50 procent av välfärdstjänsterna ska produceras av företag och ideella utförare. Även Vårdföretagarna anser att 50 […]