Ämne: Kvalitet

Vårdföretag bidrar till hög kvalitet

Av Håkan Tenelius, 30 Sep 2014
brännpunkt · Emma von Essen · forskning · Kvalitet

Knut Ramel hade en välformulerat debattartikel om vinstfrågan 22/9 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Kort därefter skrev nationalekonomen Emma von Essen en replik 25/9 där hon hävdade att det inte finns undersökningar som kan fastslå en tydlig positiv eller en tydlig negativ effekt av privatisering och marknadsanpassning i välfärdssektorn.  Hon ägnar resten av artikeln åt att komma med en rad egna antaganden om hur marknadslogiken för välfärdssektorn fungerar och varför ökade privata inslag är dåligt utan att på något sätt verifiera dessa med egen eller någon annan forskning gällande svenska förhållanden.

Mer vård för pengarna tack vare privata vårdgivare

Av Håkan Tenelius, 24 Jun 2014
Äldreomsorg · effektivitet · Konkurrens · Kvalitet · LOV · privat vård och omsorg · produktivitet · Sjukvård · SKL · Svenskt Näringsliv · välfärd · Vårdval

Idag kom ytterligare en rapport som bekräftar att privata vårdgivare bidrar positivt till den svenska välfärden. Svenskt Näringsliv har idag publicerat en forskningsöversikt över de senaste årens forskning om konkurrensutsättning och valfrihetsmodeller i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Forskningsöversikten, som är gjord av Handelns utredningsinstitut (HUI Research), fokuserar på vilken effekt konkurrensutsättning har på produktivitet och […]

Privata bättre än kommunen på 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättning

Av Katarina Storm Åsell, 21 Maj 2014
Kvalitet · personer med funktionsnedsättningar · socialstyrelsen

Idag redovisades för femte gången Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättningar. Med tanke på den debatt som förs om privata utförare är det intressant att notera att dessa lyckas bättre än de kommunala utförarna. De privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna för 21 av totalt 26 indikatorer inom de […]

Branschrådet – en plats för diskussion

Av Karin Liljeblad, 07 Maj 2014
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · landsting · Sjukvård · Vårdval

Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård, blev för en tid sedan intervjuad i Nyhetsbrevet Sjukvårdens Affärer om sin erfarenhet av branschråd som ett forum för dialog mellan beställare och vårdgivare. Eftersom artikeln ger en god bild av värdet av regionala och lokala branschråd för både beställare och vårdgivare vill vi gärna bidra till att sprida […]

Privat driven äldreomsorg håller hög kvalitet

Av Håkan Tenelius, 24 Apr 2014
Äldreomsorg · Attendo · bemanning · forskning · Kvalitet · Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har startat en ny kampanjsida som lyfter ett enskilt fall där en anhörig är missnöjd med bemanningen på ett äldreboende. Aftonbladet och Dagens Arena har lyft denna berättelse tidigare. Utan att veta något om fallet så är det alltid tragiskt när personer far illa eller är missnöjd med äldreomsorgen, oavsett om det drivs i […]

Vinklad mediebild av vårdvalet i Stockholm

Av Karin Liljeblad, 20 Feb 2014
Karolinska Institutet; Timbro Medieinstitut · Konkurrens · Kvalitet · Sjukvård · Valfrihet · Vårdval

Karolinska Institutet (KI) har gjort en femårsuppföljning av vårdvalet i Stockholm som visar på förbättrad tillgänglighet för patienten och en ökad mångfald med fler privata vårdgivare utan någon geografisk snedfördelning. Nya vårdcentralerhar tillkommit både i förorterna och i innerstaden. Enligt KI har den ökade tillgängligheten kommit alla till del. Det finns inga tecken på att […]

BB Sophia tillför resurser i Stockholms förlossningsvård

Av Karin Liljeblad, 20 Feb 2014
Carin Jämtin · Kvalitet · Valfrihet · Vårdval

Den senaste tiden har det i media skrivits en hel del om BB Sophia som öppnar verksamhet inom ramen för vårdval förlossning i Stockholms läns landsting. Vi vill gärna hjälpa till och reda ut en del missförstånd som förekommer i diskussionen.

Professor fel ute om privat äldreomsorg

Av Håkan Tenelius, 17 Okt 2013
Äldreomsorg · Konkurrens · Kvalitet · marta Szebehely · Östnytt · privat äldreomsorg · SVT · Valfrihet · vinster i välfärden

Forskaren och professorn i socialt arbete Marta Szebehely har uttalat sig om den svenska privat drivna äldreomsorgen. Hon antyder att det finns belägg för att konkurrensen inte bidrar till att höja kvaliteten, och att valfriheten inte är önskad av de äldre. Hon dock fel ute.

Riskkapital bidrar till välfärden

Av Håkan Tenelius, 04 Okt 2013
Kvalitet · riskkapital · skatteplanering · tt

Igår intervjuades jag av TT om aggressiv skatteplanering i vård- och omsorgsbranschen. Det ledde till nyhetsklipp som några tidningar har förkortat olyckligt och fått vinklade rubriker. I Skånska Dagbladet framstår det som att riskkapital i sig är något negativt för välfärden.

Högre lön och bättre utbildning i privata vårdföretag enligt SCB

Av Håkan Tenelius, 20 Sep 2013
Kvalitet · privat äldreomsorg · SCB · vinster i välfärden

Idag publicerade SCB sin årliga rapport ”Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg”. Både vinstdriven och ideell verksamhet växer, och privatanställda har bättre utbildning och högre lön, visar SCB.

Sida 4 av 6Första...23456