Ämne: LOV

Konkurrensverkets rapport om vårdval borde vara en ögonöppnare

Av Karin Liljeblad, 17 Dec 2014
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · landsting · LOV · primärvård · Sjukvård · Valfrihet · Vårdval

Vårdvalet har lett till 20 procent fler vårdcentraler och kvalitetskonkurrens. Det visar Konkurrensverkets färska uppföljning. De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fast läkarbemanning, vilket ger bättre förutsättningar för kontinuitet i vården. Många vårdcentraler, framför allt landstingsdrivna, klarar inte sin verksamhet på ersättningen i vårdvalen. Vårdföretagarna anser att landstingens underfinansiering av vårdvalen är ohållbar och uppmanar landstingsledningarna att ta fasta på Konkurrensverkets förslag.

sjukhuskorridor

Fel väg fram att avskaffa valfriheten i Stockholms stad

Av Inga-Kari Fryklund, 03 Nov 2014
lagen om valfrihet · LOV · stockholms stad

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd skrev i fredags (31/10) på SvD brännpunkt att lagen om valfrihet, LOV, ska ses över för att säkerställa en god omsorg för Stockholms äldre. Med de äldres bästa för ögonen är det tyvärr fel väg att gå. Det är inte det faktum att Stockholms äldre har möjlighet att välja hemtjänst som är problemet.

Mer vård för pengarna tack vare privata vårdgivare

Av Håkan Tenelius, 24 Jun 2014
Äldreomsorg · effektivitet · Konkurrens · Kvalitet · LOV · privat vård och omsorg · produktivitet · Sjukvård · SKL · Svenskt Näringsliv · välfärd · Vårdval

Idag kom ytterligare en rapport som bekräftar att privata vårdgivare bidrar positivt till den svenska välfärden. Svenskt Näringsliv har idag publicerat en forskningsöversikt över de senaste årens forskning om konkurrensutsättning och valfrihetsmodeller i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Forskningsöversikten, som är gjord av Handelns utredningsinstitut (HUI Research), fokuserar på vilken effekt konkurrensutsättning har på produktivitet och […]

Lediga platser öppnar för valfrihet i äldreboenden

Av Håkan Tenelius, 11 Okt 2013
äldreboenden · LOV · moderaterna

Ekot rapporterar idag om att det är kö till landets äldreboenden samtidigt som det finns lediga platser. Vårdföretagarna tillhör dem som förespråkar full valfrihet i äldreomsorgen – givetvis med tanken att det ger bättre möjligheter för vårdföretag som bygger och driver äldreboenden att konkurrera om kvalitet med kommunala boenden. Men ett argument som vi ofta […]

Vårdföretagarna och könskriget

Av Håkan Tenelius, 20 Jun 2013
Äldreomsorg · jämställdhet · Kommunal · LO · LOV · Svenska Dagbladet · vinster i välfärden

Jag fick en tweet från Simon Winge på Kommunal där ordet ”könskrig” fångade min blick. Simon twittrade apropå ett inlägg på Svenska Dagbladets ledarblogg där Sanna Rayman kritiserade Svenskt näringslivs könsretorik kring Kommunals strejkbenägenhet i olika branscher. Även jag och Vårdföretagarna använder könskrigsretorik när vi hävdar att ett avskaffande av LOV skulle slå mot kvinnors […]

Förtroendet för äldreomsorgen

Av Håkan Tenelius, 16 Jan 2012
Äldreomsorg · Carema · Carema Care · Etik · Kvalitet · kvalitetsgranskning · kvalitetsmätning · kvalitetsuppföljning · LOV · privat äldreomsorg

I söndags presenterade SVT en Sifomätning som visar att allmänhetens förtroende för privat driven äldreomsorg är lågt. Jag är inte förvånad. Kan företagen visa att de levererar bra kvalitet kommer opinionen att svänga. Kvaliteten är avgörande för allmänhetens förtroende, det vet vi genom flera tidigare opinionsmätningar. Vårdföretagarna ökar därför nu ansträngningarna för att säkra kvaliteten i företagen och få till stånd den nationella kvalitetsmätningen.

Jämtländska kommuner öppnar för LOV?

Av Håkan Tenelius, 24 Okt 2011
LOV

Ett drygt 20-tal kommuner har sagt nej till att införa valfrihet och öppna för privata företag i den kommunala servicen med hjälp av LOV, lagen om valfrihetssystem. Ideologiska låsningar, har varit vår analys av orsakerna. Men efter en turné bland ”nej-kommuner” i Jämtlands län inser jag att vi måste revidera analysen.

LOV – inte bara guld och gröna skogar

Av Katrin Östman, 17 Okt 2011
Konkurrensneutralitet · LOV

Vårdföretagarna yrkar på lagändring som innebär att kommunerna ska utgå ifrån sina verkliga kostnader när de fastställer ersättningen till privata utförare. Samma ersättning ska utgå till privata som till offentliga utförare. Med lika spelregler så blir de nystartade företagen mer livskraftiga.

Realistisk information om LOV?

Av Katrin Östman, 05 Sep 2011
LOV

I inbjudan utlovades bl.a. att: ”LOV – lagen om valfrihetssystem öppnar nya affärsmöjligheter för dig som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller omsorg.” Detta har väckt ont blod hos en del debattörer som tycker att statliga myndigheter inte ska ägna sig åt att marknadsföra privat vård- och omsorg. En fråga som jag ställde mig efter seminariet var istället hur affärsmöjligheterna egentligen ser ut för LOV-företagarna?

Sida 2 av 212