Ämne: Mest sjuka äldre

Lovisagården – en registerstjärna

Av Katrin Östman, 29 Maj 2013
Mest sjuka äldre

Vårdföretagarnas medlemmar deltar på olika sätt i det regionala utvecklingsarbete som pågår i den nationella satsningen på en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Idag uppmärksammar t.ex. Äldrecentrum i Stockholm alla som arbetar flitigt med registren med en utmärkelse. Olika verksamheter deltar och presenterar goda exempel från vardagen om hur Senior alert och […]

Informationsträff i Uppsala om SveDem

Av Katrin Östman, 28 Maj 2013
Mest sjuka äldre

Idag ordnar SveDem och Vårdföretagarna informationsträff för privata vårdgivare i Uppsala län. Vårdföretagarnas utvecklingsledare Michael Ritter och representanter från SveDem och demenssjuksköterskan från primärvården informerar om deltagande i ”Bättre liv för sjuka äldre”, registrering i SveDem och ger tips kring basal demensutredning.

Frukostmöte om ”Mest sjuka äldre”

Av Katrin Östman, 27 Maj 2013
Mest sjuka äldre

I torsdags hade Vårdföretagarna och SKL ett gemensamt frukostmöte för att diskutera arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om äldre. Vid mötet redovisades resultat från den nationella punktprevalensmätningen. I genomsnitt har 15 procent av patienterna i landsting ett eller flera trycksår. I kommunerna är siffran 12 procent. Runt 40 procent av riskpatienterna – de som […]

Kvalitetsförbättringarna i äldreomsorgen svåra att synliggöra

Av Katrin Östman, 12 Dec 2012
Mest sjuka äldre

Äldreomsorgens hjälpinsatser har minskat över tid och omstruktureringen från särskilt boende till stöd i det vanliga ordinära boendet fortsätter; andelen äldre som bor i särskilt boende minskar. Samtidigt får allt fler äldre hemtjänst och en allt större del av hemtjänsten lämnas till personer som behöver omfattande insatser. Idag uppmärksammar Kommunal att detta också har medfört […]

God kvalitet synliggörs

Av Katrin Östman, 09 Nov 2012
Mest sjuka äldre

Göran Hägglund Maria Larsson och Anders Knape skriver i Dagens Samhälle om hur satsningen på de mest sjuka äldre har lett till förbättrade resultat på en rad områden. Med hjälp av Svenska Palliativregistret kan man t.ex. visa att de allra flesta inte är ensamma i dödsögonblicket. Inte heller är trycksår ett problem. Att god kvalitet […]

Sida 2 av 212