Ämne: primärvård

Region Skåne riktar erinran mot fyra privat drivna vårdcentraler

Av Karin Liljeblad, 07 Feb 2014
primärvård · Region Skåne

Region Skåne har i dag presenterat en medicinsk revision som handlar om vilket medicinskt underlag vårdcentralerna har för registrering av diagnoser, som i sin tur påverkar ersättningen från Regionen. Bakgrunden är en tidigare övergripande analys av diagnosmönstret hos alla 150 vårdcentraler i Skåne, där Regionen ville gå vidare och undersöka tolv vårdcentraler närmare. Den fördjupade […]

Sida 3 av 3123