Ämne: rättssäkerhet

Vill du lära dig mer om rättssäkerhet och god kvalitet i Äldreomsorgen?

Av Katrin Östman, 10 Sep 2013
Lex Sarah · rättssäkerhet · socialstyrelsen

Det kan ibland vara komplicerat att arbeta med rättssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. Därför ordnar Socialstyrelsen en heldagskonferens som tar upp dessa frågor. Konferensen ges på fem olika orter under november och december. På konferensen får ni lära er mer om Lex Sarah. Socialstyrelsen konstaterade i den årliga tillsynsrapporten att anmälningarna ofta […]