Ämne: SKL

Vad är förbättringskunskap? På fredagens telefonmöte kan du få veta mer

Av Katrin Östman, 16 Okt 2013
Ledningskraft · Mest sjuka äldre · SKL

  I arbetet med mest sjuka äldre används ibland begreppet förbättringskunskap. Det erbjuds också konferenser och utbildningar i förbättringsarbete. Vad är då förbättringskunskap och vad får man lära sig på en sådan kurs? 

Strategisk uppdatering i SKL:s arbete med bättre liv för mest sjuka äldre

Av Katrin Östman, 20 Aug 2013
Akademikerförbundet SSR · Gothia Fortbildning · Mest sjuka äldre · SKL

Nu är arbetet igång igen efter semestern. Redan förra veckan var det full fart med fortsatt planering av höstens aktiviteter. Till aktiviteter som står på agendan hör studiedagar, konferens om den nationella äldrepolitiken, fortsatt samarbete med SKL:s satsning Ledningskraft och Qulturum samt en seminarieserie för chefer i äldreomsorg i samarbete med SSR och Gothia Fortbildning.

Krav på kvalitetsledningssystem och patientsäkerhetsberättelse

Av Katrin Östman, 26 Jun 2013
kvalitetsledningssystem · Mest sjuka äldre · patientsäkerhetsberättelse · SKL · socialstyrelsen

Ett grundläggande krav i överenskommelsen om mest sjuka äldre är att kommunen, landstinget eller regionen dokumenterat hur riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering inom vård och omsorg om äldre ska bedrivas, dvs att man har ett kvalitetsledningssystem. För Vårdföretagarnas medlemmar är det ett krav i våra etiska riktlinjer. Jag får ibland frågor från nystartade medlemsföretag om vad som […]

Telefonmöte om chefsstöd i arbetet med mest sjuka äldre

Av Katrin Östman, 17 Jun 2013
Ledningskraft · Mest sjuka äldre · Qulturum · SKL

Idag har Vårdföretagarna haft telefonmöte om chefsstöd och chefsutbildningar i arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Göran Henriks, Margareta Albinsson och Ulf Andersson deltog och berättade om SKL:s nationella satsning Ledningskraft och olika regionala aktiviteter som alla är öppna också för chefer i privata företag. Göran Henriks inledde med att berätta […]

Stöd till chefer som jobbar med kvalitetsregister i vård och omsorg om äldre

Av Katrin Östman, 04 Jun 2013
Akademikerförbundet SSR · Eva Nilsson Bågenholm · Håkan Sörman som Göran Stiernstedt · Kvalitetsregister · Ledningskraft · Maria Larsson · Mest sjuka äldre · SKL

SKL erbjuder ett omfattande chefsstöd genom mötesplatsen ”Ledningskraft”. Ledningskraft har ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig till hälso- och sjukvårds- och äldreverksamheter i hela Sverige oavsett driftsform. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, äldreomsorg och primärvård, som i samverkan deltar i chefsteam med koppling till genomförande av respektive läns handlingsplan. Chefsteamen är representanter […]

Sida 2 av 212