Ämne: socialstyrelsen

Nöjda äldre, en bild som sällan kommer fram i media

Av Anders Manell, 19 Okt 2016
äldreboende · hemtjänst · socialstyrelsen

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. Det slår Socialstyrelsen fast i brukarundersökningen för 2016 som presenterades i veckan. Där har 135 000 äldre svarat på frågor om hur nöjd man är med sin äldreomsorg. Det är glädjande att äldreomsorgen inte alls är så dålig som skandalrubrikerna i media ofta vill påskina, tvärtom är detta ett bra tillfälle att påminnas om att vi ska vara stolta över alla de fantastiska insatser som görs varje dag.

Förändra er eller dö!

Av Fredrik Borelius, 16 Jun 2016
öppna jämförelser · SKL · socialstyrelsen · socialtjänst

Uppmaningen om förändring utropade fd statsminister Fredrik Reinfeldt under en tidigare moderatstämma. Han syftade på att partiet måste lyssna på väljarna och att politiken måste förändras utifrån de rådande omständigheterna.

 

Varför litar inte Reepalu på professionen?

Av Håkan Tenelius, 17 Dec 2015
Ardalan Shekarabi · Etik · Ilmar Reepalu · Kvalitet · socialstyrelsen · vinster i välfärden

”Inget bloggande den här gången väl” sa Ilmar Reepalu halvt på skämt när vi hälsade inför mötet med hans välfärdsutrednings referensgrupp igår. Efter förra mötet kände jag mig tvungen att blogga om att Reepalu övervägde att särbehandla Personlig assistans. Jag trodde dock inte att gårdagens möte skulle göra ett blogginlägg nödvändigt. Men ack vad jag bedrog mig.

Positiv bild av svensk äldreomsorg när de äldre tillfrågas

Av Sabina Joyau, 26 Okt 2015
Äldreomsorg · Kvalitet · socialstyrelsen

De flesta äldre är idag nöjda med stödet från hemtjänsten eller med sitt äldreboende. Det framkommer när Socialstyrelsen frågar nästan 132 000 personer om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Det finns inga stora skillnader mellan privata och kommunala verksamheter, den sammanlagda nöjdheten är i stort sett densamma. Resultaten av enkäten släpptes i fredags i rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015.

Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Av Håkan Tenelius, 09 Sep 2015
Äldreomsorg · hemtjänst · Kvalitet · skönsmon · socialstyrelsen · Uppdrag granskning

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

foto-mikael-kristenson-gron

Nio av tio använder sin valfrihet enligt Socialstyrelsen

Av Sabina Joyau, 03 Jul 2015
Konkurrens · Kvalitet · LOV · socialstyrelsen · Valfrihet · Vårdföretagarna

Valfrihetssystem inom LOV har införts i fler än hälften av landets kommuner. Valfriheten är störst inom äldreomsorgen. De flesta brukare klarar att göra ett val av utförare på egen hand. Nio av tio med möjligheten att välja utförare tar också den möjligheten. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk rapport om LOV.

Privata bättre än kommunen på 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättning

Av Katarina Storm Åsell, 21 Maj 2014
Kvalitet · personer med funktionsnedsättningar · socialstyrelsen

Idag redovisades för femte gången Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättningar. Med tanke på den debatt som förs om privata utförare är det intressant att notera att dessa lyckas bättre än de kommunala utförarna. De privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna för 21 av totalt 26 indikatorer inom de […]

Vill du lära dig mer om rättssäkerhet och god kvalitet i Äldreomsorgen?

Av Katrin Östman, 10 Sep 2013
Lex Sarah · rättssäkerhet · socialstyrelsen

Det kan ibland vara komplicerat att arbeta med rättssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. Därför ordnar Socialstyrelsen en heldagskonferens som tar upp dessa frågor. Konferensen ges på fem olika orter under november och december. På konferensen får ni lära er mer om Lex Sarah. Socialstyrelsen konstaterade i den årliga tillsynsrapporten att anmälningarna ofta […]

Undvika tvång och inlåsning i demensvården

Av Katrin Östman, 09 Jul 2013
BPSD · Kommunal · Mest sjuka äldre · Socialdemokraterna · Socialdepartementet · socialstyrelsen

Äldreomsorgen har liten vana av att läsa och börja tillämpa nya forskningsrön på eget initiativ; man väntar in socialnämndens beställning. Överenskommelsen om mest sjuka äldre bygger istället på en forskningsdriven kvalitetsutveckling av vård och omsorg om mest sjuka äldre. Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD-registret, ger stöd för personal och andra beslutsfattare att […]

Krav på kvalitetsledningssystem och patientsäkerhetsberättelse

Av Katrin Östman, 26 Jun 2013
kvalitetsledningssystem · Mest sjuka äldre · patientsäkerhetsberättelse · SKL · socialstyrelsen

Ett grundläggande krav i överenskommelsen om mest sjuka äldre är att kommunen, landstinget eller regionen dokumenterat hur riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering inom vård och omsorg om äldre ska bedrivas, dvs att man har ett kvalitetsledningssystem. För Vårdföretagarnas medlemmar är det ett krav i våra etiska riktlinjer. Jag får ibland frågor från nystartade medlemsföretag om vad som […]

Sida 1 av 212