Ämne: Tillståndsplikt

IVO om långa handläggningstider – tillståndsprövning

Av Sabina Joyau, 15 Nov 2017
Entreprenader · Inspektionen för Vård och Omsorg · IVO · Tillstånd · Tillståndsplikt

Socialtjänstverksamheter som upphandlas på entreprenad måste ansöka om, och få, tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få driva sin verksamhet. Detta gäller från och med den 15 april 2017. Ett orosmoment för många av Vårdföretagarnas medlemsföretag är IVO:s långa handläggningstider, kommer beslutet om tillstånd i tid till verksamhetsstarten? Vi tog kontakt med Marja-Liisa Steen, enhetschef på avdelningen för tillståndsprövning hos IVO, för att diskutera handläggningstiderna och de olika bedömningar IVO gör i tillståndsprocessen.