Ämne: Valfrihet

Goda nyheter i budgetproppen

Av Håkan Tenelius, 15 Sep 2011
Valfrihet

Höstbudgeten innehåller flera goda nyheter för Vårdföretagarna. Regeringen satsar 360 miljoner kronor för att locka landstingen att utveckla vårdvalet till att gälla även den öppna specialistvården, vi ser en satsning på fler platser på läkar-/ sjuksköterske- och specialistsjuksköterseutbildningen och Konkurrensverket får i uppdrag att utvärdera konkurrensförhållanden i kommunerna med anledning av LOV, lagen om valfrihetssystem. Bland annat ska verket […]

SNS-rapporten om privatiseringar i välfärden

Av Håkan Tenelius, 07 Sep 2011
Valfrihet

Rapporten har rätt i att vi måste hitta bättre sätt att mäta kvaliteten i vård och omsorg. För företagen är detta livsviktigt, eftersom de bara kan överleva om de levererar minst lika bra kvalitet som den offentliga driften. Men vi är inte heller rädda för en bättre kvalitetsgranskning. Till skillnad från SNS-forskarna är vi säkra på att konkurrensen driver fram kvalitet.

Vårdpolitiken omformas i C och Fp

Av Håkan Tenelius, 29 Aug 2011
Konkurrensneutralitet · Valfrihet

Flera partier använder mellanvalsperioden till att se över sina partiprogram. Centern ska vid stämman i Åre i september ta ställning till ett förslag från partiets förnyelsegrupp som bland annat innehåller ett kvantitativt mål för alternativen inom vård och omsorg: 50 procent av välfärdstjänsterna ska produceras av företag och ideella utförare. Även Vårdföretagarna anser att 50 […]

Sida 5 av 512345