Ämne: Vårdföretagarna

Ett händelserikt år

Av Håkan Tenelius, 30 Dec 2015
Ilmar Reepalu · Kvalitet · privat äldreomsorg · Valfrihet · Vårdföretagarna

När 2015 nu går mot sitt slut kan jag konstatera att vi har haft ett ovanligt händelserikt år.

Ordning och reda i välfärden

Av Inga-Kari Fryklund, 14 Dec 2015
Etik · fusk · ordning och reda · välfärd · Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för att enbart vård- och omsorgsgivare med hög kvalitet ska vara verksamma, men precis som andra sektorer finns det tyvärr oseriösa aktörer i vården och omsorgen, även om de är ganska få. Vårdföretagarna är Sveriges största branschorganisation för privata vårdgivare och arbetar hårt för att hålla dessa borta, här beskriver vi några av de insatser vi gör.

Förhastade slutsatser?

Av Håkan Tenelius, 05 Okt 2015
hvb · Kvalitet · Vårdföretagarna · vinster

Sverige står just nu står inför en akut situation med en stor mängd unga människor som behöver hjälp. Det är bra att kommunen och privata vårdgivare hjälps åt för att lösa denna situation. Vinkeln i media de senaste dagarna har dock uteslutande handlat om vinstnivåerna hos de privata vårdgivarna. I rapporteringen har det helt saknats belysning av kvaliteten på övergripande nivå, fakta om vilka investeringar företagen gjort eller vilken nivå på vården kommunerna beställt när de tecknat avtal med företagen

Vårdföretagarna bidrar med information till alla partier

Av Håkan Tenelius, 14 Sep 2015
Dagens indsutri · fakta · Politikerkontakter · Sverigedemokraterna · Vårdföretagarna

Idag skriver Dagens Industri att bl a Vårdföretagarna träffar Sverigedemokraterna för att prata om vinster i välfärden. Vårdföretagarna är en branschorganisation som sprider information och fakta om privata vårdgivare. Målgruppen är både allmänheten och beslutsfattare. När vi samtalar med politiker försöker vi träffa representanter från samtliga partier i riksdagen. Vi pratar alltså med Sverigedemokraterna, liksom resterande sju partier. Vi träffar till och med Vänsterpartiet, som driver den politik som är mest främmande för oss. Det vore väldigt underligt om vi skulle lämna information och fakta till sju av de åtta partierna i riksdagen.

Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka

Av Sabina Joyau, 03 Sep 2015
Äldreomsorg · Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · privat äldreomsorg · privat vård och omsorg · privata vårdgivare · regeringen · Vårdföretagarna

I tisdags lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Rapporten konstaterar att de privata vård- och omsorgsgivarna inte har fått del av förbättringsarbetet i samma utsträckning som verksamheter i offentlig regi. Helt enkelt för att huvudmännen inte har förmedlat medel till sina privata vård- och omsorgsgivare, utan bara till den egna verksamheten. Statskontorets rapport måste bli en väckarklocka för regeringen och SKL. Regeringens satsningar måste handla om att göra det bättre för alla äldre, inte bara för dem i offentliga verksamheter.

 

Nio av tio använder sin valfrihet enligt Socialstyrelsen

Av Sabina Joyau, 03 Jul 2015
Konkurrens · Kvalitet · LOV · socialstyrelsen · Valfrihet · Vårdföretagarna

Valfrihetssystem inom LOV har införts i fler än hälften av landets kommuner. Valfriheten är störst inom äldreomsorgen. De flesta brukare klarar att göra ett val av utförare på egen hand. Nio av tio med möjligheten att välja utförare tar också den möjligheten. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk rapport om LOV.

Bemanningspengarna ska komma alla äldre till del

Av Sabina Joyau, 17 Jun 2015
Äldreomsorg · privat äldreomsorg · regeringen · Vårdföretagarna

Äldreminister Åsa Regnér och regeringen vill öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det är välkommet att regeringen fokuserar på annat än olika driftsformers för- och nackdelar. Privata utförare av äldreomsorg utgör en viktig del av välfärden. Därför måste regeringen förtydliga att kommunerna ska samverka med de privata utförarna när bemanningspengarna fördelas.

Äldre som lider i onödan

Av Rikard Johansson, 27 Apr 2015
Äldreomsorg · Kvalitet · Vårdföretagarna

Det finns i Sverige idag äldre människor som lider helt i onödan. Vår välfärd tillhör världens främsta och vi tjänar ofta som det goda exemplet för andra länder. Trots det har vi fortfarande lågt hängande frukter som om de åtgärdas kan spara enormt lidande för våra äldre och sjuka.

Bättre trivsel och arbetsvillkor i privat driven vård och omsorg gör den bättre

Av Katarina Storm Åsell, 04 Jul 2014
Almedalen · medarbetare · Svenskt Kvalitetsindex · Vårdföretagarna

Nya Jobbhälsobarometern bekräftar tidigare undersökningar – medarbetarna trivs bättre och upplever att de har mer inflytande över sina arbetsuppgifter och bättre möjlighet att göra karriär jämfört med dem som arbetar i kommuner och landsting. Det berättade Johan Parmler från Svenskt Kvalitetsindex på Vårdföretagarnas seminarium på torsdagen. Han delade också med sig av den roliga nyheten […]

De fyller luckorna i den offentliga vården

Av Karin Liljeblad, 01 Jul 2014
Almedalen · entreprenörer · särskilda behov · Vårdföretagarna

På vilket sätt har ni gjort skillnad för era patienter, frågade moderatorn de tre företagare som deltog i dagens seminarium om vårdens entreprenörer. Charlotte Barouma, som är vd för vårdcentralen Wästerläkarna har startat en särskild vårdcentral för äldre. Där får alla över 70 år en timme med doktorn, i stället för de 20 minuter som […]

Sida 1 av 212